Participatie en herstel
Participatie & Herstel
| Meer


Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Logavak Opleidingsgroep

De toekomst van de langdurige zorg staat beleidsmatig ter discussie. Aanleiding voor het Landelijk Platform GGz om op 21 juni jl. een congres te organiseren met het thema "Leven met langdurige zorg." Lees hier het verslag!
Verslag van het symposium over problematische verzamelaars ‘Mijn spullen zijn mijn kinderen’, gehouden op 17 november 2011 in het Van ’t Zand theater in Maarssen
Congres georganiseerd door Medilex, 26 april 2012 in het Spoorwegmuseum te Utrecht
Zesde studiedag ISPS Nederland-Vlaanderen op 15 juni 2012 op de locatie Vrederust van GGZ Westelijk Noord Brabant
Symposium ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van ABC-Altrecht in Vergadercentrum Vredenburg te Utrecht op 8 oktober 2012
Donderdag 7 februari 2013 Kennisdag Ambulantisering, georganiseerd door het Trimbos-instituut in de Beurs van Berlage te Amsterdam Een kennisdag over ambulantisering, is dat nu wel nodig? Zijn we niet al meer dan 30 jaar bezig om ambulante hulpverlening te ontwikkelen en te verbeteren in de GGZ en verslavingszorg? Worden er niet sinds de jaren 60 bedden in klinieken gesloten en is dat geld niet ten goede gekomen van woonvoorzieningen en ambulante begeleiding?
10 – 13 november 2012, Milaan Voor de elfde maal organiseerde de WAPR een groot internationaal congres. Centraal thema was verandering, zowel in denken en doen, als in het verlenen van diensten in het kader van psychosociale rehabilitatie en herstel. Aanwezig waren 1448 deelnemers uit 70 landen. Daaronder waren 365 medici, 819 andere beroepsbeoefenaren, 136 cliënten, 75 verwanten en 55 studenten.
Woensdag 17 april 2013 Utrecht Tijdens het Vijfde Rehabilitatiecongres, georganiseerd door Kenniscentrum Phrenos, werd stilgestaan bij participatie. De vraag die daarbij centraal stond was: Maatschappelijk integreren, hoe kun je dat van elkaar leren? Uit een vraag van dagvoorzitter prof. dr. Jaap van Weeghel, bijzonder hoogleraar rehabilitatie en participatie, bleek dat het publiek van 750 deelnemers voor ongeveer 90% bestond uit mensen die in de hulpverlening werkzaam waren.
Verslag van de conferentie Vaart in de landelijke crisiskaart, georganiseerd door het Landelijk Crisiskaart Informatie- en Ondersteuningspunt (LCIO) op 2 november 2011 in het gebouw van Zorgverzekeraars Nederland. Doelgroep: zorgverzekeraars, zorgaanbieders, gemeenteambtenaren, politie en landelijke beleidsmakers.