Participatie en herstel
Participatie & Herstel
| Meer


Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Logavak Opleidingsgroep

Zelforganisatie: maar wat merkt de cliënt er nu van?

In 2013 is GGzE De Boei gereorganiseerd in kleinschalige, gebiedsgericht werkende teams. Deze werken volgens de principes van zelfsturing. De gedachte erachter is geweest om met zelfsturing van de medewerkers regeldruk te verminderen en ruimte te maken voor hun vakmanschap, zodat betere zorg gerealiseerd kon worden, op maat en dichter bij de leefomgeving van de cliënt.

Ook is aan ieder team een ervaringswerker toegevoegd. Dat heeft in verschillende teams tot een versnelling geleid van zorg die herstelondersteunend is. Door zo te werken verwacht De Boei haar doelstellingen te kunnen realiseren: ‘de cliënt centraal stellen, flexibel kunnen inspringen op wat de cliënt van ons vraagt en het talent
in de organisatie beter benutten’.

In dit artikel wordt een van de zelfsturende teams: Team De Boei Gestel, nader belicht en wel met de vraag: ‘wat merkt de cliënt er nu van?’ Het artikel is gebaseerd op interviews met medewerkers, de teamcoach en bewoners. Er worden twaalf thema’s benoemd, die effect hebben gehad op de bewoners.

Het team van de woonvoorziening in Gestel bestaat uit 16 medewerkers en 32 bewoners.Het betreft hier een woonvoorziening die is gebouwd na de sloop van De Kornier, een opvanghuis voor mensen met psychiatrische en verslavingsproblematiek. De woonvoorziening bestaat uit drie woongroepen. De groepen verschillen in de mate waarin de bewoners behoefte hebben aan begeleiding in hun persoonlijk herstelproces en het gezamenlijk
uitvoeren van huishoudelijke taken.

Gerda Scholtens

Lees verder op pagina 31 van het maartnummer van Participatie en Herstel. 
Reacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.