Van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen

Lancering keuzehulp schizofrenie

Voor mensen met psychotische aandoeningen en hun naasten is de digitale keuzehulp schizofrenie beschikbaar. Deze helpt hen bij het nemen van belangrijke beslissingen.
Een digitale keuzehulp informeert cliënten en naasten over een stoornis en helpt hen om samen met een hulpverlener tot de beste zorgkeuzes te komen.

Een werkgroep met vertegenwoordigers van cliënten- en familieverenigingen en beroepsverenigingen werkte de afgelopen jaren aan de keuzehulp schizofrenie. Het Trimbos-instituut ondersteunde de werkgroep. ZonMw maakte het project financieel mogelijk.

Ervaringskennis
De keuzehulp is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en de nieuwe richtlijn Schizofrenie. Daarnaast zijn interviews gevoerd met cliënten, naasten en hulpverleners van autochtone en allochtone komaf. Mede hierdoor bleek dat ervaringskennis belangrijk is voor de keuzehulp.

Verschillende levensgebieden
De nieuwe keuzehulp schizofrenie behandelt verschillende levensgebieden: geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid, familie en vrienden, werk, studie en vrije tijd, alcohol en drugs, wonen, geldzaken en rechten en plichten.

Ondersteuning
Binnen elk levensgebied beschrijft de keuzehulp zaken waar mensen tegen aan kunnen lopen, wat ze er zelf aan kunnen doen en waar ze ondersteuning kunnen vinden. Daarnaast is er voor elk levensgebied een onderdeel waarin cliënten, naasten en hulpverleners hun persoonlijke afwegingen bij de keuzes naast elkaar kunnen zetten. Op deze manier kan de keuzehulp het gesprek over die keuzes ondersteunen, zodat beter passende beslissingen worden genomen.

De nieuwe keuzehulp schizofrenie is te vinden op: http://www.keuzehulpen.nl/

Implementatie
Iedereen kan de keuzehulp gebruiken. Momenteel bereiden cliëntenvereniging Anoiksis en het Trimbos-instituut de implementatie voor van de keuzehulp bij de achterban van Anoiksis. Ook dit project wordt gefinancierd door ZonMw.

Bron: Trimbos