Van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen

Participatie en Herstel is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van volwassenen, ouderen, jongeren en dak- en thuisloze mensen met psychische of verstandelijke beperkingen, met een verslaving of met forensische problematiek. Het bestrijkt het gebied waarin zorg en welzijn van deze doelgroepen elkaar overlappen. 

Participatie en herstel is bedoeld voor werkers in wijkteams, gemeentelijke Wmo-functies, beschermende woonvormen en maatschappelijke opvang; in de basispsychiatrie, de klinische en ambulante psychiatrische tweedelijnszorg, in dagactiviteitencentra, arbeidsrehabilitatie- en begeleid lerenprojecten; en in projecten gericht op herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid van mensen met een beperking. 

Abonnementstarieven 2021
Participatie en Herstel á 72 pagina's, verschijnt vier keer per jaar. Er zijn verschillende abonnementsvormen mogelijk:

Los exemplaar: € 22,- (online te bestellen)
Student: € 49,-
Particulier: € 71,-
Instelling: € 204,-
(U ontvangt drie exemplaren per editie op één adres + onbeperkt online toegang tot de digitale databank met; alle verschenen artikelen van de afgelopen drie jaar én die van het Jaarboek Rehabilitatie, zie www.ggzdigitaal.nl)
Toeslag buitenland: € 32,-