Van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen

Participatie en herstel

Nr. 2
Juni 2021

Het is mei terwijl ik dit redactioneel schrijf, en de gezonde vijftigjarigen zijn aan de beurt voor het covid-19 vaccin. Groepen die eerder aan de beurt waren in de vaccinatiestrategie zijn inmiddels ingeënt en hiermee ook de cliënten en medewerkers van de ggz. Hiervoor hebben
Meer regie en handelingsruimte voor de cliënt, aandacht voor het netwerk waar hij deel van uitmaakt en meer samenwerken tussen professionele (formele) en informele steunbronnen. Deze elementen van de resourcegroepenmethodiek sluiten goed aan bij herstelgericht werken en empowerment in de ggz. Ook voor andere zorgdomeinen lijkt de methodiek toepasbaar.
In Nederland werken hulpverleners van volwassen cliënten onder meer in de ggz sinds 2013 met de verplichte Kindcheck, met het oog op mogelijke effecten van hun problematiek voor de kinderen of in het gezin. In Vlaanderen werd een eigen variant ontwikkeld en in 2019 ingevoerd.
Monique Al is sinds kort ggz-agoog en beschrijft in een persoonlijk stuk hoe zij haar ervaringsdeskundigheid inzet en wat de toegevoegde waarde daarvan is. Al lange tijd ben ik werkzaam als hulpverlener en sinds ik kortgeleden de post-hbo opleiding tot ggz-agoog heb afgerond, mag ik mijzelf ggz-agoog noemen.
Het aantal kinderen en ook volwassenen dat een diagnose binnen het autistisch spectrum krijgt, neemt nog steeds toe. Toch is het beeld van autismespectrum stoornis (ASS) en vooral de uitkomst van deze ‘ontwikkelingsstoornis’ verre van eenduidig.
Stemmen horen werd in de psychiatrie heel lang gezien als een ‘zeker’ symptoom van schizofrenie. Wetenschappelijk onderzoek sinds het laatste decennium van de vorige eeuw, met name dat van Romme en Escher, heeft deze aanname ontkracht, waardoor een herstelgerichte en normaliserende benadering van stemmen horen terrein kon winnen.

Volg PenH ook via de Linkedingroep Rehabilitatie, Herstel en Participatie! en neem deel aan discussies of plaats zelf berichten.

De ambities zijn er. We zijn op weg naar een inclusieve samenleving. Hierin moet iedereen op zijn plek zijn, dus ook mensen met langdurende en ontwrichtende psychische problematiek. Dat betekent dat er veel moet gebeuren en vernieuwingen van groot belang zijn, zoals:
Vacature | Klantmanager Poort  1 jaar - 36 uur | SpijkenisseBen jij de creatieve, ervaren inspirator voor onze inwoners, kun je goed samenwerken en snel schakelen dan zijn wij op zoek naar jou! Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega voor ons team Poort & Taal in de functie van Klantmanager Poort.
Social run voor inclusieStichting Socialrun organiseert van maandag 13 t/m zondag 19 september de tweede Inclusieweek. Een week vol letterlijke en figuurlijke beweging om aandacht te vragen voor de positie van mensen met psychische kwetsbaarheden in de maatschappij.
Don Linszen overledenEen treurig bericht: Psychiater Don Linszen is op 13 juni jl. onverwacht overleden aan een hartstilstand.
Kleine gids SRH | Steunend Relationeel Handelen 4e herziene druk, 2021Steunend Relationeel Handelen (SRH) is een door professionals in de ggz, de maatschappelijke opvang, het welzijnswerk en sociale teams veelgebruikte methodiek om mensen te ondersteunen bij herstel van autonomie, zelfredzaamheid en participatie.
NIEUW | Neurospeciale kinderen begrijpen en begeleidenNeurospeciale kinderen leren en reageren anders, omdat hun hersenen zich anders ontwikkelen, zoals bij ASS, AD(H)D, DCD en soms ook bij VB, TOS en dyslexie. Ze aanspreken op hun gedrag werkt dan ook vaak niet. Dit boek geeft nieuwe inzichten in hoe hun gedrag een weerspiegeling is van onderliggende problemen.
Nieuw | Vitaal door kunst. Sociaal-kunstzinnige dagbehandeling in zorg en welzijnVitaal door kunst biedt sociaal-kunstzinnige dagbehandeling voor volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking, met dementie en mensen met psychosociale problemen. De beschreven methodiek bevordert de kwaliteit van leven door mensen in hun eigen kracht te zetten. Het werkt als levenselixer, geeft plezier in het moment, versterkt de vitaliteit, verbetert de stemming en verhoogt de sfeer in een groep.
VERWACHT | In gesprek met het KaasmonsterHoe kunnen we de menselijke maat weer terugbrengen in de behandelkamer? De Voice Dialogue methode, ontwikkeld door psychologen echtpaar Dr. Hal & Dr. Sidra Stone leent zich hier perfect voor. Uitgangspunt is dat ieder mens meerdere en vaak tegengestelde kanten of subpersonen in zichzelf heeft. Die kunnen conflicten en stress veroorzaken, maar je kunt er ook mee leren ‘dansen’. Hiervoor is bewustzijnsgroei nodig, de ontwikkeling van een Bewust Ego om onderliggende kwetsbaarheden te leren beschermen, verzorgen of dragen.
Oproep: ultrakorte verhalen gevraagd! In 2021 bestaat Participatie en Herstel 30 jaar. In dat kader organiseert de redactie o.a. een korteverhalenwedstrijd.
Nieuw | Gids voor (aankomende) professionals in zorg, welzijn en sociaal werkHet hoger beroepsonderwijs motiveert studenten een onderzoekende houding aan te nemen, zo niet ook zelf een toegepast onderzoek uit te voeren. Als professional heb je echter te maken met een dagelijkse stroom aan nieuwe publicaties van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek. Hoe kan je deze kennis goed benutten en op de juiste waarde schatten?