Participatie en herstel
Zoeken
Participatie & Herstel
| Meer


Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte![ advertenties ]

Logavak Opleidingsgroep
Don Linszen overledenEen treurig bericht: Psychiater Don Linszen is op 13 juni jl. onverwacht overleden aan een hartstilstand.
Nieuw | Vitaal door kunst. Sociaal-kunstzinnige dagbehandeling in zorg en welzijnVitaal door kunst biedt sociaal-kunstzinnige dagbehandeling voor volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking, met dementie en mensen met psychosociale problemen. De beschreven methodiek bevordert de kwaliteit van leven door mensen in hun eigen kracht te zetten. Het werkt als levenselixer, geeft plezier in het moment, versterkt de vitaliteit, verbetert de stemming en verhoogt de sfeer in een groep.
Inschrijven voor het congres op 9 december 2021 is al mogelijk en is nu ook nog eens extra voordelig! Zolang het programma nog in ontwikkeling is, ontvangt u maar liefst 40 euro korting op de deelnamekosten.
Kleine gids SRH | Steunend Relationeel Handelen 4e herziene druk, 2021Steunend Relationeel Handelen (SRH) is een door professionals in de ggz, de maatschappelijke opvang, het welzijnswerk en sociale teams veelgebruikte methodiek om mensen te ondersteunen bij herstel van autonomie, zelfredzaamheid en participatie.
Dinsdagmiddag 8 juni heeft de Tweede kamer het amendement aangenomen dat was ingediend door het lid Kwint (kamerstuk 35.667 nr. 8) gericht op het behoud van een uitreiking bij een gedwongen opname. Hiermee wordt het recht op behoud van een uitkering tussen mensen met een gedwongen opname en een vrijwillige opname weer gelijk.
In dit artikel worden de 'Collages van het werk van ervaringsdeskundigen' besproken en getoond.
<h1>Oproep: ultrakorte verhalen gevraagd!</h1> In 2021 bestaat Participatie en Herstel 30 jaar. In dat kader organiseert de redactie o.a. een korteverhalenwedstrijd.
Nieuw | Gids voor (aankomende) professionals in zorg, welzijn en sociaal werkHet hoger beroepsonderwijs motiveert studenten een onderzoekende houding aan te nemen, zo niet ook zelf een toegepast onderzoek uit te voeren. Als professional heb je echter te maken met een dagelijkse stroom aan nieuwe publicaties van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek. Hoe kan je deze kennis goed benutten en op de juiste waarde schatten?
NIEUW | Werken in verbindingWerken in Verbinding beschrijft de uitgangspunten van Steunend Relationeel Handelen (SRH) en hoe je ermee kunt werken. SRH is ontwikkeld om professionals in de GGZ, de Maatschappelijke Opvang en de Verslavingszorg handvatten te bieden om cliënten optimaal te ondersteunen bij herstel en kwaliteit van leven.
Detlef's baanbrekende werk: De ontmaskeringIn 1997 publiceerde Detlef Petry, destijds psychiater bij Vijverdal in samenwerking met Marius Nuy een baanbrekend boek over rehabilitatie van chronisch psychiatrische patiënten: De Ontmaskering.
Waarom juist dit het moment is om te werken aan leefstijlveranderingWaarom is juist nu het moment om te werken aan een positieve leefstijl? Ingrid Steenhuis en Wil Overtoom leggen uit waarom positieve leefstijlverandering zo belangrijk is en ook hoe je terugval daarin kunt voorkomen. Verder vertellen zij hoe hun boeken je daarbij helpen. Of je nu coach, behandelaar of cliënt bent. Ingrid is hoogleraar Preventie Volksgezondheid aan de Vrije Universiteit. Wil heeft jarenlange ervaring in het bedrijfsleven en meerdere verandertrajecten begeleid.
Herstel als leerprocesHerstel staat in de psychische zorg en het sociaal domein volop in de belangstelling. De aandacht richt zich op versterken van veerkracht, benutten van potenties, eigen initiatief of contact zoeken met lotgenoten. Professionals weten veel over wat zij doen om problemen te verhelpen of aandoeningen te behandelen. Kennis over hoe mensen herstellen is nog beperkt. Hoe werkt herstel en wat kunnen we daarvan leren?
Whitepaper PerfectionismePerfectionisme ontstaat zodra het streven naar perfectie uit de hand loopt. Dat is het geval wanneer degene die streeft naar het allerbeste zichzelf irreële eisen stelt. Het brengt burn-out, depressieve en angstige gevoelens, én gedachtenover suïcide dichterbij.
Triple problematiekDe problemen van patiënten passen zelden in één vakje. Dat is zeker het geval bij patiënten met triple problematiek, bij wie er sprake is van een licht verstandelijke beperking (LVB), verslavingsproblematiek én een psychische stoornis. Veel hulpverleners krijgen te maken met triple problematiek, maar weten vaak niet wat er allemaal speelt en zien door de bomen het bos niet meer. Want: waar begin je?
Nieuw: Handboek Steunend Relationeel HandelenOnder redactie van Jean Pierre Wilken en Dirk den Hollander is dit nieuwe handboek met 656 pagina's nu verschenen. Steunend Relationeel Handelen richt zich op mensen in kwetsbare posities. Centraal in het handelen van de professionals staan vier kernhandelingen: verbinden, verstaan, verzekeren en versterken.

Volg PenH ook via de Linkedingroep Rehabilitatie, Herstel en Participatie! en neem deel aan discussies of plaats zelf berichten.

-------------------------------------------------

Social run voor inclusieStichting Socialrun organiseert van maandag 13 t/m zondag 19 september de tweede Inclusieweek. Een week vol letterlijke en figuurlijke beweging om aandacht te vragen voor de positie van mensen met psychische kwetsbaarheden in de maatschappij.

Nieuw nummer:

Redactioneel Diana Roeg | Het hersteleffect van de relatieEen oprechte, betrokken relatie met je hulpverlener: het doet ertoe. Dit blijkt uit veel onderzoek naar de bijdrage ervan aan de uitkomsten van psychologische behandeling of aan het behalen van participatie- en hersteldoelen onder RIBWcliënten. In recente onderzoeken naar rehabilitatie bleek de werkalliantie opnieuw de belangrijkste verklaring voor het behalen van participatie- en hersteldoelen.
SRH is een van de meest gebruikte herstelondersteunende benaderingen in Nederland en België. Daarnaast wordt ze ook in een tiental andere landen toegepast. In dit artikel beschrijven we de ontwikkelingen die de benadering de laatste jaren heeft doorgemaakt. We beginnen met een korte geschiedenis. Vervolgens gaan we in op hoe SRH als vorm van relationele herstelgerichte zorg er anno 2021 uitziet.
De mate van samenwerking tussen hulpverlener en cliënt is een belangrijke voorspeller van een positief resultaat van de hulp. Het zijn niet alleen de (therapeutische) interventies die het verschil maken, want inzet van dezelfde interventies door verschillende hulpverleners leidt vaak tot verschillende resultaten. Wanneer een cliënt door de hulpverlener onbegrepen gedrag laat zien, is de cliënt niet per definitie ‘moeilijk’.
Dit artikel beschrijft bevindingen uit de pilot Samen voor Herstel.1 In een specifieke wijk in de stad Groningen namen ggz, verslavingszorg en het sociale wijkteam met behulp van de nieuwe resourcegroepenmethodiek het initiatief om tot een betere herstelondersteunende samenwerking te komen tussen cliënt, diens formele en informele netwerk, en binnen het formele netwerk. Met een kwantitatief en kwalitatief cohortonderzoek is in kaart gebracht hoe de deelnemers aan de pilot (cliënten) deze werkwijze hebben ervaren en wat de effecten waren op hun herstel en zorgtevredenheid.
In deze bijdrage worden de bevindingen van een verkenning door het lectoraat GGZ en Samenleving van Hogeschool Windesheim naar de rol van ervaringsdeskundigen in projecten uit het Actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag in beeld gebracht in acht collages.1 Het artikel beschrijft de achtergrond, de werkwijze en resultaten van de verkenning en geeft toelichting en tekst bij de collages.
In deze bijdrage vertellen twee betrokken behandelaars, beiden psychiater (destijds nog in opleiding), het verhaal van de bijzondere samenwerking die zij meemaakten tussen de Bascule (nu Levvel), academisch centrum voor kind- en jeugdpsychiatrie en het Frascati theater in Amsterdam. Voorstellingen gemaakt vanuit de inspiratiebron van eigen ervaringen, waar het draaide om het spel, niet om de therapie. Voor de jongeren was op de planken (gaan) staan een weg naar herstel. We willen u het verhaal vertellen van jongeren die op de planken hebben gestaan op weg naar herstel. In 2017 kreeg de Bascule (academisch centrum voor kind- en jeugdpsychiatrie, sinds juli 2020 genaamd ‘Levvel’) de mogelijkheid om een samenwerking aan te gaan met het gerenommeerde Frascati, een theater in hartje Amsterdam. Frascati heeft als missie de dialoog aan te gaan met de stad als graadmeter van de samenleving en vergeten verhalen te ontdekken. Hierin past ook het plan om de kinder- en jeugdpsychiatrie op toneel te zetten.