Van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen

NIEUW | Supportgericht werken

Het kan heel bijzonder en mooi zijn om te werken in de zorg voor mensen met een beperking. Maar wat heb je daarvoor nodig, hoe doe je dat en hoe maak je verschil?
NIEUW | Supportgericht werken

Het kan heel bijzonder en mooi zijn om te werken in de zorg voor mensen met een beperking. Maar wat heb je daarvoor nodig, hoe doe je dat en hoe maak je verschil? Protocollen en regels geven niet altijd de juiste handvatten. Supportgericht Werken biedt wél de mogelijkheid om er echt mensenwerk van te maken, zodat de relatie tussen zorgvrager en zorgverlener evenwaardig en bijzonder wordt.

Wat is Supportgericht Werken (SGW)? In elk geval geen verzameling technieken. De kernwaarde van Supportgericht Werken is niet zorgen voor in de zin van het overnemen van de zorg (wat we graag doen en soms vanzelfsprekend is), maar zit in de bejegening, de oprechte nieuwsgierigheid naar de ander. Wat, hoe, waar, wanneer en van wie heeft de ander iets nodig?

Supportgericht Werken is een manier van werken voor zowel begeleiders en hulpverleners als familie. Dit boek laat zien hoe je dit mensenwerk (in het leven van alle dag) vormgeeft en belicht dat vanuit verschillende invalshoeken: familielid, coach, docent en ontwikkelaar.

Supportgericht Werken is iedere keer weer opnieuw een reis willen maken in de zorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking. ‘Dít is waarom ik dit werk ben gaan doen’ is een veelgehoorde reactie.

Supportgericht Werken is bestemd voor professionals in de zorg – zoals (verstandelijk) gehandicaptenzorg, ggz, beschermd wonen –, familieleden en eigenlijk iedereen die in de relatie met de ander (met een beperking) een evenwaardige relatie nastreeft.

Over de auteurs

Carolien van Aar werkt als docent SRH en ggz-agoog in de forensische zorg. Dirk den Hollander is sociaal-pedagoog en medeoprichter van Nei Skoen Helmond. Jolanda Maas werkt als coördinator ambulante begeleiding volwassenen en kind/jeugd voor mensen met een beperking. Karin Veldpaus is docent SRH en ambulant hulpverlener.

Boekinformatie

Supportgericht Werken
Altijd op reis willen blijven met mensen met een beperking
Dirk den Hollander, Carolien van Aar, Jolanda Maas & Karin Veldpaus

 

€ 25,50  |  ISBN 9789085603504  |  144 pagina's

LEES MEER & BESTEL