Van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen

Kleine gids SRH


ISBN: 9789088505263
48 pagina's

Prijs: € 15
Bestel aantal:

Omschrijving

Klik hier voor de nieuwe herziene editie: https://www.swpbook.com/boek/2333/kleine-gids-srh

Het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH) is een door professionals in de geestelijke gezondheidszorg, de maatschappelijke opvang, het welzijnswerk en sociale teams veelgebruikte methodiek om cliënten te ondersteunen bij herstel van autonomie, zelfredzaamheid en participatie.

Deze ‘kleine gids’ geeft in vogelvlucht de belangrijkste principes en uitgangspunten van de SRH-methodiek weer. Daarnaast bevat hij veelgebruikte hulpmiddelen. Deze gids is een onmisbaar zakboek voor de SRH-geschoolde professional. Maar kan ook gebruikt worden als kompas bij het proces om samen met cliënten en hun omgeving op een betrokken en effectieve wijze te werken aan wensen, doelen en ondersteuningsbehoeften.

Downloads (invulschema's) bij Kleine gids SRH


Van dezelfde auteurs is recentelijk ook verschenen:
image Handboek integrale rehabilitatiebenadering