Van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen

Vertelt u mij eens iets meer...

Cultuursensitief werken in gezondheidszorg en welzijnswerk

ISBN: 9789088505782
152 pagina's

Prijs: € 26
Bestel aantal:

Omschrijving

'Mijn zusje heeft af en toe paniekaanvallen, waarbij zij soms flauwvalt. Mijn ouders hebben een pandit om hulp gevraagd. Die heeft geadviseerd dat er een ritueel uitgevoerd moest worden.’ (Surinaams-Hindostaans-Nederlandse vrouw)

Vertelt u mij eens iets meer… is een handreiking aan professionals in de gezondheidszorg en het welzijnswerk, die niet goed weten hoe zij op zo’n uitspraak moeten reageren. Door aan deze vrouw te vragen of zij dit wil uitleggen, zal de professional inzicht krijgen in hoe zij en haar naasten omgaan met ziekten en problemen. Dit kan de aanzet zijn om nader tot elkaar te komen en om goede zorg te verlenen.

In dit boek worden praktische tips gegeven hoe de professional hierbij te werk kan gaan. Er wordt beschreven welke invloed cultuur en levensbeschouwing hebben op zorg en welzijn. Het kan gaan om hindoeïstische rituelen, islamitische medische ethiek of de wens van sommige reformatorisch-christelijke en antroposofische ouders om hun kinderen niet te laten vaccineren tegen mazelen. Uitgangspunt is dat het niet zozeer gaat om kennis van specifieke culturele en levensbeschouwelijke verschijnselen, maar meer om de belevingswereld van de individuele patiënt of cliënt. Ook worden suggesties gedaan voor deskundigheidsbevordering.

De auteur heeft ingewikkelde materie vlot uitgelegd aan een diverse doelgroep (qua opleiding en werk). Prettig is de veelheid aan feiten, casuïstiek, praktische voorbeelden en tips. Het is duidelijk vanuit de praktijk geschreven door iemand met jarenlange ervaring in het cultuursensitief werken.
Zohra Acherrat-Stitou, psychiater

Cor Hoffer (antropoloog en socioloog)geeft trainingen cultuursensitief werken. In Vertelt u mij eens iets meer... beschrijft hij de belangrijkste inzichten die hij in de loop der jaren heeft opgedaan.