Van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen

Achter de littekens

Hulpverlenen bij zelfbeschadiging

ISBN: 9789088507908
184 pagina's

Prijs: € 29
Bestel aantal:

Omschrijving

Wat drijft mensen ertoe om zichzelf bewust te beschadigen? Zijn deze cliënten intrigerend, moeilijk, zielig, uitdagend, manipulatief, roepen ze afschuw op, angst of medelijden? Wat doet u als professional: wilt u hen redden, ligt de focus op de onderliggende problematiek of moet het destructieve gedrag eerst stoppen? Wat is de juiste manier om hiermee om te gaan?

Meike Grol en Nienke Kool beschrijven wat zelfbeschadiging is, hoe cliënten ertoe komen om dit te doen en hoe u als hulpverlener deze cliënten kunt ondersteunen. Zij vullen theorie en resultaten uit wetenschappelijk onderzoek aan met praktijkervaringen van hulpverleners en cliënten. Aan bod komen thema’s als verslaving, het onderscheid tussen zelfbeschadiging en suïcidaliteit, zelfbeschadiging als een manier van aandacht vragen en zelfbeschadiging binnen de huidige maatschappij. Aan de hand van theoretische beschouwingen en casussen komen de mogelijke behandelingen aan de orde.

Achter de littekens is een waardevol naslagwerk voor psychologen, psychiaters, pedagogisch medewerkers, sociotherapeuten, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en poh-ggz, die te maken krijgen met cliënten die zichzelf beschadigen. Daarnaast richt het zich ook op medische professionals die deze cliënten tegenkomen op de spoedeisende hulp of bij de huisartsenpost.

Meike Grol, is verpleegkundige en geeft gastlessen en trainingen in het omgaan met zelfbeschadigend gedrag. Zij heeft zichzelf vroeger beschadigd en schrijft zowel vanuit professioneel- als cliëntenperspectief. Nienke Kool is onderzoeker en verpleegkundige 'niet praktiserend'. Zelfbeschadigend gedrag staat centraal in haar werk, zij combineert wetenschap met praktijk. 

Kijk ook voor meer informatie over zelfbeschadiging op https://sameninmijnschoenen.nl/ 

Reviews

"Dit boek is een “must” voor elke hulpverlener die werkt met personen die zichzelf beschadigen en op zoek zijn naar zelfzorg. Het boek biedt inzicht in “wat” zelfbeschadiging is en “hoe” ermee om te gaan. Het thema wordt benaderd vanuit een wetenschappelijk en ervaringsdeskundig perspectief, hetgeen het boek uniek maakt."
- Prof. dr. Laurence Claes is als hoogleraar verbonden aan de KU Leuven en de Universiteit Antwerpen. Haar onderzoek richt zich op zelfverwonding en eetstoornissen.

"Het is het eerste Nederlandse boek dat ingaat op de vele facetten en achtergronden van zelfbeschadiging. De auteurs zijn er goed in geslaagd om dit op een overzichtelijke manier te presenteren. Daarbij krijgt de lezer duidelijke handvatten om de theorie om te zetten in praktisch (be)handelen. Ik pleit ervoor om 'Achter de littekens' als verplichte literatuur op te nemen in bachelor- en masteropleidingen en in de opleidingen tot psychotherapeut, klinisch psycholoog en gezondheidszorgpsycholoog. Opdat iedereen weet wat achter de littekens schuilt."
- Jos Govers, psycholoog-psychotherapeut

"ln het boek 'Achter de littekens' beschrijven auteurs Meike Grol en Nienke Kool wat zelfbeschadiging is, hoe cliënten ertoe komen om dit te doen en hoe je als hulpverlener deze cliënten kunt ondersteunen. "
- Uit een recensie van vakblad Klik, april 2019.