Van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen

Geld en geweld

Armoede en schulden in afhankelijkheidsrelaties

ISBN: 9789088508653
160 pagina's

Prijs: € 26
Bestel aantal:

Omschrijving

"Ik had het gewoon goed voor elkaar. Ik had niet veel, maar wel alles wat ik nodig had. Ineens had ik niks meer. Dat doet wat met je als moeder!"

Kwetsbare gezinnen en (jong)volwassenen die geweld in een afhankelijkheidsrelatie hebben meegemaakt, hebben vaak financiële problemen: chronische armoede, fikse schulden en te maken met een complex financieel systeem. Dit geeft financiële stress, zorgt voor spanningen en werkt averechts op herstel. Toch blijven deze problemen veelal onzichtbaar en hulpverleners weten zich hier vaak geen raad mee.

Geld en geweld schetst een uniek beeld van cliënten in de geweldshulpverlening en hun (complexe) financiële problemen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt inzicht gegeven in de wisselwerking tussen geld en geweld. Ook worden praktische handvatten beschreven die professionals kunnen gebruiken voor het signaleren, bespreekbaar maken, motiveren en ondersteunen van deze gezinnen en (jong)volwassenen.

Dit boek is het resultaat van het project Geld en Geweld.  Het richt zich op professionals in gewelds- of schuldhulpverlening, sociale wijkteams, specialistische ggz, beleidsmedewerkers, bewindvoerders en schuldeisers.

Ferdi Bekken is projectleider bij Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel en doet bij Fier onderzoek naar armoede en schulden in de opvang.

Recensie

“Kwetsbare gezinnen en (jong)volwassenen die geweld in een afhankelijkheidsrelatie hebben meegemaakt, ondervinden vaak financiële problemen. Dit boek voor professionals maakt het makkelijker om problemen als deze te signaleren en bespreekbaar te maken en helpt gezinnen en (jong)volwassenen te motiveren en te ondersteunen.”
- Een recensie van Weliswaar.be, februari-maart 2019, nummer 142.