Van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen

Immuno-psychiatrie

Het immuunsysteem-uit-balans als oorzaak van psychiatrische aandoeningen

ISBN: 9789085602286
208 pagina's

Prijs: € 31
Bestel aantal:

Omschrijving

Psychiatrische aandoeningen veroorzaken veel leed. Gangbare verklaringen voldoen maar ten dele. In de immuno-psychiatrie worden psychiatrische stoornissen, zoals ernstige depressie, bipolaire stoornis, schizofrenie en autisme verklaard vanuit een immuunsysteem-uit-balans. De immuno-psychiatrie – een nieuwe wetenschap die met dit boek in Nederland wordt geïntroduceerd – ontrafelt hoe dit werkt en wat we er, voor zover dat nu al mogelijk is, aan kunnen doen.

Hemmo Drexhage neemt de lezer mee in zijn zoektocht naar de relatie tussen het immuunsysteem en het brein. Hij legt uit hoe het immuunsysteem, het brein en het hormonale stelsel bij stress samenwerken. Hij verklaart psychiatrische aandoeningen, auto-immuunziekten en ook long-COVID vanuit een ontregelde samenwerking: een immuunsysteem-uit-balans.
Drexhage verwacht dat hierdoor diagnoses in de toekomst anders en scherper zullen worden gesteld. En daarmee openen zich nieuwe wegen voor een betere behandeling.

Deze uitgave richt zich op de lezer die zoekt naar de oorzaken van psychiatrisch lijden. Daarnaast geeft het nieuwe inzichten aan (aanstaande) professionals, die beroepshalve in de immuno-psychiatrie zijn geïnteresseerd (geneeskunde, psychologie, farmacologie, biomedische wetenschappen, gezondheid en leven).
Er is ook aandacht voor onderbouwde leefstijl- en opvoedtips, die een gestoorde immuunbalans gunstig beïnvloeden en daarmee het psychiatrisch lijden wat kunnen verlichten.

Prof. dr. Hemmo Drexhage, arts en emeritus hoogleraar medische immunologie, werkt samen met Bernadette Wijnker-Holmes, psycholoog en schrijver, aan kennisverspreiding vanuit het EU-onderzoek Moodstratification. Beatrice Keunen is schrijfster, journalist met als specialisaties opvoeding, onderwijs en ontwikkelingsproblematiek, en oud-hoofdredacteur van Balans Magazine.

 

Recensie

''Gaandeweg het boek wordt het volstrekt duidelijk dat Drexhage ruim voldoende argumenten aandraagt die door wetenschappelijk onderzoek worden ondersteund om de subtitel van het boek “het immuunsysteem-uit-balans als oorzaak van psychiatrische aandoeningen” hard te maken. Daarmee worden mogelijk nieuwe wegen ontgonnen die leiden tot andere behandelopties van ernstige psychiatrische problematiek.

Interessante ontwikkelingen dus die door Drexhage begrijpelijk en voor de liefhebbers gedetailleerd op papier worden gezet. Hij doet dat genuanceerd en expliciet met de nodige voorbehouden. Dat alles maakt het een boek dat het bestuderen waard is en je aan het denken zet als je je bezig houdt met de verschillende denken-en-doen richtingen die de psychiatrie rijk is.''
- Uit een recensie van GGZTotaal, 2023