Participatie en herstel
Zoeken
Participatie & Herstel
| Meer


Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte![ advertenties ]

Logavak Opleidingsgroep

Agenda

College Communicatie en privacy van de collegereeks Interventies voor een veilige samenleving

Datum:24 september, 2020
Locatie:Logavak Amsterdam
Website:https://www.logavak.nl/aanbod/22/302/1505/college-communicatie-privacy
Beschrijving:De (on)mogelijkheden voor open communicatie
Désirée Versteijnen
Binnen de forensische psychologie en -psychiatrie is sprake van een wrijvingsvlak tussen het belang van communicatie tussen de verschillende betrokkenen in de zorg en de Privacywetgeving (AVG). De casus van Michael P., veroordeeld voor het ontvoeren, verkrachten en doden van Anne Faber, heeft dit probleem pijnlijk onder de aandacht gebracht. Wat zijn de (on)mogelijkheden voor open communicatie? Schiet de AVG zijn doel voorbij? Is het niet mogen delen van gegevens altijd risicovol? Of zitten er ook risico’s aan het ongelimiteerd mogen delen van informatie?

Risicocommunicatie: een vak apart?
Vivienne de Vogel
Het gestructureerd inschatten van het risico van herhaald delictgedrag is een belangrijke taak voor professionals in het forensisch sociaal domein. De laatste jaren zijn er veel verbeterslagen gemaakt, maar er is weinig aandacht uitgegaan naar de manier waarop gecommuniceerd wordt over de resultaten van een risicotaxatie. Worden de resultaten goed begrepen door de rechterlijke macht of collega’s in vervolg-instellingen en mag alle informatie wel gedeeld worden? In dit college worden verschillende vormen van risicocommunicatie besproken en wat de invloed ervan is op besluitvormers. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden diverse dilemma’s belicht. Tot slot worden adviezen gegeven voor een heldere risicocommunicatie.

Het oogpunt van de beslisser Voor degene die – op basis van veelal onzekere gegevens over (bijvoorbeeld) risicotaxatie – moet beslissen (rechter, verlofbeoordelaar), is het van groot belang dat hierover nauwkeurig wordt gecommuniceerd. De nauwkeurigheid vereist dat het nadrukkelijk moet gaan om de recidiverisico’s van deze betrokkene en niet zozeer om die van de statistisch te duiden groep waartoe hij beweerdelijk zou behoren. Dat vereist niet alleen heldere en professionele communicatie tussen beoordelaar en deskundige; de vereiste nauwkeurigheid kan ook schuring veroorzaken tussen de noodzaak van volledige informatie voor de beoordelaar en het recht op privacy van de betrokkene. Dit college geeft een schets van dit dilemma en een blik op de uitweg.

Tip! Dit college maakt deel uit van de Collegereeks Interventies voor een veilige samenleving (de colleges zijn ook los te volgen).Deze reeks gaat, onder leiding van Jaap van Vliet, in op verschillende kanten van criminaliteit. Wetenschappers en professionals uit het veld kijken waarom mensen bepaalde delicten plegen, wat de impact van deze criminaliteit is op de samenleving, maar vooral ook hoe dit voorkomen (of in ieder geval verminderd) kan worden. Wat zijn de signalen? Daarbij komen onderwerpen als privacy en communicatie tussen diverse instanties in deze reeks terug: wat weegt meer wanneer het aankomt op de veiligheid van de samenleving?

Korting:Hoe meer colleges u volgt, hoe minder u per college betaalt!