Van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen

Agenda

Jaarcongres Participatie en Herstel

Datum:09 december, 2021
Locatie:Online & in Postillion Amsterdam
Website:https://www.participatieherstelcongres.nl/
Beschrijving:

INGREDIËNTEN VOOR EEN INCLUSIEVE GGZ: NIEUWE SPELERS EN ROUTES

De ambities zijn er. We zijn op weg naar een inclusieve samenleving. Hierin moet iedereen op zijn plek zijn, dus ook mensen met langdurende en ontwrichtende psychische problematiek. Dat betekent dat er veel moet gebeuren en vernieuwingen van groot belang zijn, zoals:
  • Er moeten voldoende woningen komen
  • Voldoende en goed beschikbare begeleiding in de buurt.
  • Ook onze beeldvorming moet veranderen. Buurtbewoners en werkgevers varen nog vaak op onjuiste stereotypen. Goed bedoeld of onbewust: ook een deel van de professionals doet dit.
  • We moeten werken aan de-stigmatisering en herstelondersteunende (naaste)zorg. Veel gedrag is nog onbegrepen, er is handelingsverlegenheid of omgekeerd: overbescherming.
  • Mensen zelf moeten werken aan herstel; naast behandeling betekent dit werken aan maatschappelijke rollen en de eigen identiteit. Dat betekent ook verantwoordelijkheid dragen en zelf in de lead komen. Dat is bevrijdend en belastend tegelijk. Hiervoor komen steeds meer (zelf)regie en peer support initiatieven.
  • Behandeling wordt onderdeel van wijkgerichte ondersteuning en krijgt hiermee een andere positie.
  • Al deze vernieuwingen vragen ander vakmanschap van bestaande en nieuwe professies, zoals de psychiatrisch verpleegkundigen, psychologen, psychiaters, sociaal werkers, ervaringsdeskundigen, en trajectbegeleiders.

En ondertussen moet alle aanbod samenkomen en passen als één jas. Op dit jaarcongres gaan we hierover in gesprek: waar staan we nu en wat zijn onze dromen voor de komende tijd?
Ga naar het programma om te zien met wie we waarover in gesprek gaan.

Ga voor het programma, meer informatie over praktische zaken en om je direct aan te melden naar www.participatieherstelcongres.nl.