Van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen

Agenda

Intieme Terreur - 9e Jaarcongres Huiselijk Geweld

Datum:24 november, 2022
Locatie:De ReeHorst Ede
Website:https://www.huiselijkgeweldcongres.nl
Beschrijving:Geweld, verwaarlozing en misbruik in afhankelijkheidsrelaties zijn lastig de wereld uit te helpen - het is en blijft één van de grootste problemen in Nederland. Jaarlijks zijn er zo’n 200 000 volwassenen (ook ouderen) en 119 000 kinderen slachtoffer van.

Toch is er hoop. Nog nooit eerder is er zoveel aandacht voor geweest in campagnes en media. Ervaringsdeskundigen laten hun stem horen om de bewustwording bij de omgeving te vergroten. Schandalen laten zien dat misbruik wijdverbreid is. Landelijke programma’s zoals Geweld hoort nergens thuis (2018-2021) sturen op meer gerichte samenwerking van professionals volgens Visie Gefaseerd Samenwerken voor Veiligheid.

Deze visie is ook weer de onderlegger van het nieuwe landelijke programma Toekomstscenario Jeugdbeschermingsketen. Hierdoor worden de resultaten van Geweld Hoort Nergens thuis geborgd, is er continuïteit van beleid en wordt niet gezwicht voor de behoefte aan een Quick fix die in het verleden steeds weer leidde tot het opnieuw uitvinden van het wiel.

In deze context is de hernieuwde aandacht voor Intieme terreur in afhankelijkheidsrelaties hopelijk eveneens blijvend. Om dit te bevorderen en te ondersteunen staat Intieme Terreur dit jaar centraal in ons Jaarcongres.

Wij kijken er erg uit naar 24 november. We zijn blij met de sprekers en deelsessie-gevers die zowel de praktijk centraal stellen als de worsteling van instellingen een beter antwoord op Intieme terreur te vinden.