Van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen

Angst en depressie verhogen niet de kans op kanker

Van depressie en angst wordt vaak gedacht dat ze het risico op kanker verhogen, maar de onderzoeksresultaten van een grote internationale studie weerleggen dit.
Angst en depressie verhogen niet de kans op kanker


Uit een analyse van gegevens uit meerdere onderzoeken blijkt volgens Lonneke Van Tuijl van het UMCG dat depressie en angst geen verband houden met een hoger risico op de meeste soorten kanker.

De onderzoekers volgden de patiënten gedurende een langere periode, tot maximaal 26 jaar aan toe. Zij vonden geen verband tussen depressie of angst en borst-, prostaat-, dikkedarm- en alcoholgerelateerde kanker en alle vormen van kanker samen. 

De aanwezigheid van depressie of angst werd eerst wel in verband gebracht met een 6% hoger risico op het ontwikkelen van longkanker en aan roken gerelateerde vormen van kanker. Maar uit het onderzoek blijkt nu dat aan kanker gerelateerde risicofactoren zoals roken, alcoholgebruik, body mass index en kanker-specifieke risicofactoren een grotere rol spelen bij de ontwikkeling van longkanker en aan roken gerelateerde vormen van kanker.

Opluchting
"Onze resultaten kunnen als een opluchting komen voor veel patiënten met kanker die denken dat hun diagnose wordt toegeschreven aan eerdere angst of depressie. Er is echter verder onderzoek nodig om precies te begrijpen of depressie, angst, gezondheidsgedrag en longkanker met elkaar samenhangen," geeft Van Tuijl aan.

De aanleiding voor het onderzoek was de theorie dat depressie en angst het risico op kanker kunnen verhogen. Sommige eerdere onderzoeken leken een verband te hebben aangetoond tussen depressie, angst en kanker, terwijl andere onderzoeken geen of een verwaarloosbaar verband hebben gevonden. Nu is dus gebleken dat er geen verband is tussen depressie, angst en kanker, als rekening gehouden wordt met risicofactoren zoals roken, alcoholgebruik en de body mass index en kanker-specifieke risicofactoren.

Bron: UMCG