Van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen

Cliëntenbelangen binnen en buiten de ggz. Een persoonlijk gekleurd verslag van een perspectiefsessie

Tijdens een perspectiefsessie georganiseerd door MIND op 7 september 2022 blikten verschillende mensen uit de cliëntenbeweging terug op soms tientallen jaren strijd voor de belangen van cliënten. Ook gaven ze hun visie op de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst. Het publiek van rond de 80 mensen liet zich daarbij niet onbetuigd. De redactie vroeg Nic Vos de Wael om een verslag. Het is een kaleidoscopisch en persoonlijk gekleurd verslag geworden. Maar daarom niet minder interessant.

 

Opzet van de bijeenkomst

De perspectiefsessie, getiteld ‘Crisis in de ggz, kans voor de cliëntenbeweging?’ vond plaats bij recovery college Enik in Utrecht. De sessie was opgezet als een soort talkshow. In drie gespreksrondes kwamen telkens drie personen die hun sporen in de cliëntenbeweging hebben verdiend aan het woord.1 Zij blikten zowel terug als vooruit. Veel thema’s en veel verschillende standpunten passeerden de revue op deze middag, wat in samenspraak met de aanwezigen leidde tot een levendige en soms rommelige discussie. Ik pretendeer niet alles kort en eenduidig samen te vatten, maar geef wel een persoonlijk gekleurd verslag van deze sessie, aan de hand van verschillende thema’s. Daarin put ik ook uit de schriftelijke bijdragen die voor de bijeenkomst zijn aangeleverd.

Klik hier om het artikel verder te lezen.