Participatie en herstel
Zoeken
Participatie & Herstel
| Meer


Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte![ advertenties ]

Logavak Opleidingsgroep

Dakloosheid kwetsbare jongeren neemt toe

Er zijn 10.000 dak- en thuisloze jongeren. Veel van hen zijn afkomstig uit de jeugdzorg, jeugd ggz of zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Zij vallen tussen wal en schip. Zij vormen de dak en thuisloze mensen of -misschien wel de mensen met chronisch psychiatrische problemen- van de toekomst, als er niet wordt ingegrepen. De aanbieders van opvang en zorg willen graag een impuls om deze kwetsbare groep te huisvesten door een creatief plan in te zetten, waarbij bijvoorbeeld Tiny Houses versneld gerealiseerd kunnen worden.

Klik hier voor meer informatie.