Van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen

Ggz-belangenorganisatie MIND tekent Integraal Zorgakkoord niet

Belangenorganisatie MIND voor patiënten in de geestelijke gezondheidszorg en hun naasten ondertekent het Integraal Zorgakkoord niet. Op de algemene ledenvergadering is daartoe "unaniem" besloten.
Ggz-belangenorganisatie MIND tekent Integraal Zorgakkoord niet


MIND is een van de clubs die met het kabinet onderhandelen over een zorgakkoord, waarin afspraken over de toekomst van de zorg worden gemaakt. MIND is naar eigen zeggen de eerste organisatie die laat weten het akkoord niet te gaan ondertekenen. Andere clubs, zoals de Landelijke Huisartsen Vereniging en de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden V&VN hebben de laatste versie van het zorgakkoord ook voorgelegd aan leden, maar die peilingen lopen nog..

"In het akkoord staan goede maatregelen, maar een aantal afspraken zet het recht van patiënten en burgers onder druk", aldus MIND. Zo wordt volgens de organisatie de vrije keuze voor een behandelaar ingeperkt en worden er "onvoldoende garanties ingebouwd voor de bescherming van persoonsgegevens van cliënten en naasten".

Prinsjesdag

Dat MIND het zorgakkoord niet ondertekent, wil niet meteen zeggen dat de tekst terug moet naar de tekentafel. Er zijn volgens MIND geen afspraken gemaakt over unanimiteit. Wat de ondergrens is voor het aantal clubs dat positief moet zijn over het akkoord om het definitief te kunnen sluiten, is volgens de belangenorganisatie niet bepaald.

Het Integraal Zorgakkoord moet voor Prinsjesdag gesloten zijn. Organisaties uit het hele zorgveld praten erover mee, waaronder de huisartsen en verpleegkundigen, de branchevereniging van zorgorganisaties ActiZ, Zorgverzekeraars Nederland, Patiëntenfederatie Nederland en de Nederlandse ggz.

Door: ANP
Bron: Nationale Zorggids