Participatie en herstel
Zoeken
Participatie & Herstel
| Meer


Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte![ advertenties ]

Logavak Opleidingsgroep

Goede zorg is relationele zorg

Alles draait om de relatie. Goede zorg is relationele zorg. Zowel studies naar de presentiebenadering als naar herstelfactoren laten dit zien. Toch staat vaak methodisch werken en professionele afstand op de voorgrond, waardoor dikwijls eerder afstand en een gebrek aan vertrouwen ontstaan dan een echt contact. Hoe kunnen we dit omdraaien?
Goede zorg is relationele zorg

Jean-Pierre Wilken gaat hierop in tijdens het aankomende congres Participatie en Herstel. Centraal in het betoog staat dat het creëren van een gelijkwaardige relationele verbinding de basis vormt om het perspectief en de leefwereld van de ander te begrijpen. En op basis daarvan effectieve zorg en dienstverlening in te richten. Daarbij wordt zowel recht gedaan  aan de kwetsbaarheid als aan de kracht van de ander en het sociale netwerk. 

Het jaarcongres Participatie en Herstel is dé jaarlijkse bijeenkomst waarin een ieder die rehabilitatie, participatie en herstel in het vaandel heeft, er is om vernieuwingen in het werk uit te wisselen met collega's en zich te laten bijpraten over de nieuwste zienswijzen. Het congres kent een lange traditie: de eerste rehabilitatie-editie vond in 1998 plaats onder auspiciën van het toenmalige kenniscentrum en het tijdschrift Passage, voorloper van het huidige tijdschrift Participatie en Herstel.

Kijk hier voor de actuele informatie over het congres.


 
Reacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:
Om spam tegen te gaan dient u het onderstaande hokje aan te vinken en moet u mogelijk een vraag beantwoorden.

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.