Participatie en herstel
Zoeken
Participatie & Herstel
| Meer


Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte![ advertenties ]

Logavak Opleidingsgroep

Herstelondersteuning in de beschermde en ambulante woonbegeleiding en langdurende ggz

Nog altijd is er met name voor de groep mensen met langerdurende psychische problemen die beschermde en ambulante woonbegeleiding krijgen of op verblijfsafdelingen wonen, relatief weinig ontwikkeling van en onderzoek naar persoonlijk, maatschappelijk en functioneel herstel, goede ontwikkelingen (zoals bijvoorbeeld ART of cognitieve remediatie) niet te na gesproken.

De zorgaanbieders zijn naarstig op zoek naar wat ze kunnen doen om verder herstel voor deze groep te ondersteunen. Dit artikel vat de resultaten en aanbevelingen samen van een onderzoek (scoping review) naar herstelondersteunende interventies voor de langdurende ggz en woonbegeleiding. [10]1 Stagnerend herstel in de langdurende ggz Herstelondersteunende interventies voor mensen met langdurende psychische problemen in de beschermde en ambulante woonbegeleiding en langdurende ggz zijn er vooralsnog beperkt en van wat er is, is weinig bekend over effectiviteit [1-3]. Zulke interventies zijn meestal vooral gericht op de groep cliënten die zelfstandig kan wonen [4,5].

Diana Roeg, Neis Bitter, Chijs van Nieuwenhuizen en Jaap van Weeghel

Download het artikel of lees verder op pagina 4 van het septembernummer van 2020 van Participatie en Herstel. Nog geen abonnee? Klik dan hier.