Van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen

HOI! Niet zomaar een begroeting

Hoi! Het is de bekende uitroep als we iemand tegenkomen en begroeten. Bij GGZ Noord-Holland Noord heeft dit woord een extra betekenis. HOI staat voor een Herstel Ondersteunende Intake. De HOI is in 2017 geïntroduceerd als een pilot in een van de drie regio’s van GGZ-NHN en werd vervolgens fasegewijs geïmplementeerd in de andere twee regio’s. Vanaf volgend jaar krijgen alle volwassen cliënten na aanmelding bij de ambulante gespecialiseerde ggz van de instelling een HOI. Wat is het bijzondere karakter van de HOI? In dit artikel nemen wij de lezer mee in de werkwijze en delen onze eerste ervaringen.

Wat is een HOI?

De HOI krijgt vorm als een gezamenlijk gesprek tussen cliënt, behandelaars én ervaringsdeskundige. De betrokkenheid van de ervaringsdeskundige is kenmerkend voor de HOI. Daarnaast is de insteek van het gesprek onderscheidend. Centraal in het gesprek staat het persoonlijk verhaal van de cliënt. Het gesprek is vooral gericht op de kracht en mogelijkheden van de cliënt en wat deze nodig heeft om aan zijn herstel te werken. Besproken wordt wat het beste past bij de hulpvraag en of een behandeling in de gespecialiseerde ggz (SGGZ) daarop het beste antwoord is. Er wordt gelet op andere mogelijkheden, zoals de basis-ggz of de herstelwerkplaatsen waar cliënten terecht kunnen voor een ondersteuningsaanbod en cursussen onder begeleiding van ervaringsdeskundigen.

Nanette Waterhout, Marty Dijkstra, Annet Nugter, René Keet en Sonja van Rooijen.

Download het artikel of lees verder op pagina 16 van het decembernummer van 2020 van Participatie en Herstel. Nog geen abonnee? Klik dan hier.