Van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen

Inhaalslag uitgestelde zorg laat op zich wachten

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) constateert in de Monitor Toegankelijkheid van Zorg van augustus dat het ziekenhuizen afgelopen zomer nauwelijks is gelukt uitgestelde zorg in te halen. Dit ondanks relatief lage coronadruk in de ziekenhuizen. De afgelopen jaren zijn er tijdens de pandemie meerdere periodes geweest waarin er minder coronagevallen waren. Tijdens die periodes verwachtte de NZa een inhaalslag op het gebied van uitgestelde zorg, maar deze blijft uit. We herhalen de oproep aan zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgprofessionals om intensiever te gaan samenwerken om deze achterstanden weg te werken.
Inhaalslag uitgestelde zorg laat op zich wachten


De verschillen in wachttijden tussen regio’s maken duidelijk dat samenwerking kan bijdragen aan kortere wachttijden en wachtlijsten, ondanks bovengemiddeld hoog ziekteverzuim. Om een beter beeld te krijgen van de toegankelijkheid van de gehele zorgsector gaat de NZa de komende tijd ook data verzamelen over de huisartsenzorg en de wijkverpleging.

De wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) zijn al geruime tijd te lang en laten nu weer een lichte stijging zien. Daarnaast is het aantal verwijzingen naar de ggz al langer hoger dan voorheen, met name voor jongeren. De verwijzingen voor volwassenen en ouderen lijken richting het niveau van voor de coronacrisis te gaan. Deze daling is mogelijk te verklaren door de zomervakantie.

Bron: NZa