Van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen

Volwassenen met jeugdtrauma hebben wel baat bij behandeling

Volwassenen met een depressieve stoornis die in hun kindertijd te maken hebben gehad met een trauma kunnen goed worden behandeld met medicatie en psychotherapie.
Volwassenen met jeugdtrauma hebben wel baat bij behandeling


Deze groep krijgt niet altijd therapie aangeboden omdat uit eerder onderzoek zou blijken dat dit geen effect heeft. Onderzoekers van Amsterdam UMC tonen nu aan dat veel behandelingen voor depressieve stoornissen ook effectief zijn voor patiënten met een jeugdtrauma. 

Uit de studie van het Amsterdam UMC blijkt dat, in tegenstelling tot wat gedacht werd, een depressiebehandeling even effectief is bij patiënten met of zonder jeugdtrauma. Onderzoeker Erika Kuzminskaite: ‘De uitkomsten kun je op verschillende manieren interpreteren. Zo hebben patiënten met jeugdtrauma een grotere motivatie voor een behandeling zodat ook beter resultaat kan worden bereikt. Ook zijn deze patiënten vaak ernstiger depressief zodat er meer ruimte voor verbetering is. Desalniettemin is het goed nieuws dat ook deze patiënten goed reageren op een depressiebehandeling.’