Van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen

Kleine gids SRH | Steunend Relationeel Handelen 4e herziene druk, 2021

Steunend Relationeel Handelen (SRH) is een door professionals in de ggz, de maatschappelijke opvang, het welzijnswerk en sociale teams veelgebruikte methodiek om mensen te ondersteunen bij herstel van autonomie, zelfredzaamheid en participatie.
Kleine gids SRH | Steunend Relationeel Handelen 4e herziene druk, 2021

Deze ‘kleine gids’ geeft in vogelvlucht de belangrijkste principes en uitgangspunten van de SRH weer. De gids is een onmisbaar zakboek voor de SRH-geschoolde professional. Maar kan ook gebruikt worden als kompas bij het proces om samen met cliënten en hun omgeving op een betrokken en effectieve wijze te werken aan wensen, doelen en ondersteuningsbehoeften.

Bestel het boek hier!