Van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen

Meedoen aan de samenleving

De vraag die centraal staat in dit essay luidt: Hoe kunnen we zinvolle en volwaardige participatie bevorderen die bijdraagt aan persoonlijke en maatschappelijke doelen?
Meedoen aan de samenleving


Aan de hand van drie uit het dagelijks leven gegrepen casussen, wordt er met een domeinoverstijgende blik gekeken naar participatie van burgers. Op elk van deze casussen wordt een vierslaganalyse gedaan: wat ‘kunnen’, ‘mogen’, ‘willen’ en/of ‘moeten’ mensen? Niet alleen helpt dit om participatie in het dagelijks leven beter te verklaren en om handelingsperspectieven te doordenken, het helpt vooral om het burgerperspectief in beleid te hanteren. 

Dit essay biedt een breder denkkader aan iedereen, van beleidsmaker tot professional tot burger, die zich wil inzetten voor participatiebevordering.

Lees hier het hele essay gratis.