Van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen

Mentale gezondheid is voor iedereen

Mensen met psychische klachten of aandoeningen zoals bijvoorbeeld depressie, autisme of eetstoornissen moeten kunnen rekenen op zorg en ondersteuning. Steeds vaker vallen mensen uit van werk of studie omdat ze niet de hulp krijgen die zij nodig hebben. Als we het zorgstelsel beter inrichten, kan veel leed worden voorkomen.
Mentale gezondheid is voor iedereenDoe je mee? Teken de petitie: “Niemand mag onnodig psychisch lijden”.

Toegang tot psychische gezondheidszorg steeds slechter
Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving met psychische klachten: familie, vrienden, kennissen, die leuke buurvrouw of fijne collega. En grote kans dat je er zelf mee te maken hebt: de helft van de volwassenen in Nederland krijgt ooit in het leven één of meerdere psychische aandoeningen. Het aantal mensen met klachten neemt elk jaar verder toe. Mentale gezondheid is van ons allemaal, maar in Nederland wachten mensen vaak een half jaar tot twee jaar op een behandeling. Vaak worden mensen zelfs de toegang tot een behandeling geweigerd. Door de vele eigen bijdragen wordt de zorg bovendien voor steeds meer mensen onbetaalbaar. En het recht om een passende behandelaar te vinden, wordt ons ontnomen. Dat moet veranderen..  

Daarom doen we een oproep aan de politiek:
• Kom de zorgplicht na: iedereen heeft recht op geestelijke gezondheidszorg
• Verander het zorgstel: niemand moet langer wachten dan is afgesproken
• Garandeer toegankelijke zorg voor iedereen: maak zorg en ondersteuning niet afhankelijk van het inkomen
• Behoud de vrije artsenkeuze: iedereen heeft toegang tot een passende behandelaar, zonder daar extra voor te betalen.
• Zet verbetering van de jeugdzorg bovenaan: kinderen en jongeren moeten direct toegang krijgen tot jeugd-ggz
• Stop de concurrentie tussen zorgaanbieders: zorg gaat over mensen en niet alleen over geld
• Investeer in inkomen en kansen op werk: bestaanszekerheid voor mensen met psychische klachten draagt enorm bij aan herstel
• Faciliteer laagdrempelige voorzieningen: iedereen moet dichtbij huis naar een plek kunnen gaan voor steun en lotgenotencontact.

Help mee en teken de petitie!