Van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen

NIEUW | De-escalatie en dwangreductie

Sinds begin deze eeuw worden dwang en vrijheidsbeperking in de zorg als problematisch beschouwd, met de separeer als kop van jut. Maar vele instellingen worstelen inmiddels met de stuwende beweging naar minder dwang en het niet meer willen separeren. Dit boek biedt een diepgaande invulling naar een de-escalerende zorgpraktijk met minder dwang, maar vooral ook minder dwangbeleving.
NIEUW | De-escalatie en dwangreductie


Als de hang naar minder dwang zich versimpelt tot het al dan niet sluiten van de separeer, leidt dit niet tot verbetering van de zorg en mogelijk zelfs tot meer incidenten en meer dwang. Zeker in de complexe praktijk van de intensieve (klinisch jeugdzorg/ggz/geestelijke gehandicaptenzorg) en forensische zorg. Anders omgaan met dwang begint bij inzicht en begrip. Dit geldt voor de ‘trekkracht’ van beheersing en controle en voor de destructieve dynamiek, die bij cliënten kunnen leiden tot gevaarlijk gedrag, met dwang en opsluiting als ons eenzijdige antwoord.

Dit boek beoogt het denken in mogelijkheden te versterken, daar waar professionals soms juist ervaren dat ze vastzitten en niet anders kunnen dan reageren op het gedrag. De auteurs bieden hiervoor een denkkader en een scala aan praktisch uitvoerbare mogelijkheden. Dit boek geeft een uitgebreide opsomming van practice en evidence based interventies, methoden en werkwijzen gebaseerd op onderzoek en (eigen) praktijk. 

Beide auteurs hebben een brede werk-, trainings- en onderzoekservaring in de (forensische) ggz en jeugdzorg. Petra Schaftenaar doet dit inmiddels vanuit haar bedrijf Metis Zorg. Minco Ruiter werkt ook als zelfstandige: Aansluiten & Afstemmen is zijn bedrijf.
 

Op 23 maart 2023 vindt het Middagsymposium De-escalatie en dwangreductie plaats in Amsterdam. De auteurs zullen die dag dieper ingaan op het onderwerp.

De-escalatie en dwangreductie
Een praktijkboek voor de klinische intensieve en forensische zorg

Petra Schaftenaar & Minco Ruiter
ISBN 9789085602538 |  160 pagina's 

Bestel hier het boek