Van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen

NIEUW | Gids over gehechtheid

Het behandelen van gehechtheidsproblemen bij kinderen en adolescenten is niet eenvoudig. Er zijn niet veel behandelingen die zowel geschikt zijn voor jonge kinderen als voor pubers en wat oudere jeugd, daar brengt Dyadic Developmental Psychotherapy (DDP) verandering in. Dit is een algemene op gehechtheidstheorie en neurobiologie gebaseerde aanpak die voor jeugd in de volle breedte geschikt is.
NIEUW | Gids over gehechtheid


Deze gids introduceert DDP en laat zien hoe  DDP in de klinische praktijk kan worden toegepast.  De systemische en relationele aanpak van DDP zorgt ervoor dat  therapeuten veiligheid kunnen bieden en cliënten beter leren kennen en begrijpen. DDP faciliteert samenwerking tussen therapeut en ouders ten behoeve van het kind. In deze methode staat het bieden van co-regulatie centraal. Om DDP tot leven te laten komen op papier en lezers te inspireren, hebben Daniel Hughes en Ben Gurney-Smith dialogen opgenomen van therapiesessies.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: het reguleren van emoties, het herstellen van relaties, het aangaan van een op gehechtheid gebaseerde therapeutische relatie, het accepteren van het innerlijke leven van een kind, het inschatten van de behoefte van de verzorger aan veiligheid, regulering en reflectie, het belang van non-verbale en verbale interactie om veilige gehechtheid te vergemakkelijken en het versterken van de geestesgesteldheid van de kind.

Dit boek is geschreven voor (gz-)psychologen, kinder- en jeugdpsychologen, orthopedagogen, POH-GGZ,  jeugdartsen, jeugdzorgwerkers, sociotherapeuten, (kinder- en jeugd)psychiaters, SPV’ers en gezinscoaches.

Daniel Hughes, Ph.D., is klinisch psycholoog. Hij is de grondlegger van Dyadic Developmental Psychotherapy, een methode die hij toepast in zijn klinische werk, waarover hij schrijft en lesgeeft.  Ben Gurney-Smith, PhD., is een Consultant Klinisch Psycholoog met ervaring als onderzoeker, als behandelaar van kinderen en gezinnen in de ggz, adoptie-en pleegoudersschap, en jeugdbescherming.

Klik hier om het boek te bestellen!