Van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen

Noodkreet: Investeer in de ggz!

Het gaat zo slecht met de ggz dat patiënten, psychiaters en ggz-instellingen het komende kabinet in een brief vragen om in te grijpen. In deze brief aan de informateur komen de belangenorganisaties met drie oplossingen om te voorkomen dat de sector verder achteruitgaat.
Noodkreet: Investeer in de ggz!


MIND, NIP, NVvP en de Nederlandse ggz stellen dat er moet worden geïnvesteerd in de geestelijke gezondheid in de samenleving, zodat minder mensen hulp nodig hebben. De instroom stijgt nu namelijk sterk. Het aantal mensen met mentale klachten nam tussen 2009 en 2021 toe met 53 procent, terwijl het budget voor de ggz steeg met 11 procent. Inmiddels staan er 80.000 mensen op een wachtlijst.

In een actieplan noemen ze drie punten:

1. Investeer in de ggz. Als de mentale gezondheid van 1 miljoen volwassenen verbetert, levert dit € 144 miljoen maatschapelijke baten op.

2. Investeer in de zorgprofessional. Vertrouw elkaar, schrap zo veel mogelijk regels en houd het werken aantrekkelijk. Én dicht de loonkloof.

3. Investeer in een financieel gezonde sector en houdbaar stelsel. De tarieven moeten voldoende zijn en maak het eenvoudiger. Er zijn te veel wetten met verschillende eisen.

Bron: NOS en De Nederlandse ggz