Participatie en herstel
Zoeken
Participatie & Herstel
| Meer


Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!



[ advertenties ]

Logavak Opleidingsgroep

Online congres | GGZ van de toekomst 2020

Er is een toenemende behoefte aan nieuwe inzichten, methoden, werkwijzen waarmee we de kwetsbare mensen in de OGGZ, de GGZ, forensische zorg en het sociaal domein kunnen helpen.
Online congres | GGZ van de toekomst 2020

 

Sociale inclusie, zingeving en herstel van mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen: de komende jaren staat de GGZ voor belangrijke nieuwe uitdagingen. Behandelorganisaties, RIBW’s, wijkteams, ervaringsdeskundige initiatieven, gemeenten, woningcorporaties, vrijwilligersorganisaties en vele andere partijen slaan momenteel de handen ineen om dit mogelijk te maken. 

Er ontstaan momenteel in de wijk als proeftuin vele innovatieve arrangementen, vormen van ondersteuning en community building initiatieven.  
Tijdens het online Jaarcongres Participatie en Herstel, praten onze sprekers, als Jack van der Kruijs, Therese van Amelsvoort en Niels Mulder, u bij over onder meer de volgende thema's/onderwerpen:

  • Het Neurosequentiële Model: biedt o.a. meer inzicht in de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling en de redenen van eventuele stagnatie in ontwikkeling.
  • Integrale teams in de wijk voor langdurige zorg: hoe ziet het er uit, wat levert het op, wat vinden medewerkers ervan?
  • Samen op weg naar een GGZ vriendelijke gemeente: een nieuwe benadering van de GGZ waarin de buurt en huisvesting een cruciale rol spelen
  • Vernieuwing en bestendiging in zelfregie-initiatieven.
  • Het Active Recovery Triad (ART) model in de praktijk
  • Transitiepsychiatrie: op weg naar volwassenheid
  • Beschermd Wonen voor jongvolwassenen in perspectief
  • Netwerkpsychiatrie voor het maximaliseren van kansen op herstel

Congres-website

Alle programma-informatie via deze pagina