Van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen

Pauze van social media bevordert mentale gezondheid

Britse wetenschappers hebben onderzocht welk effect het tijdelijk stoppen met het gebruik van sociale media heeft op de mentale gezondheid. Uit de resultaten blijkt dat een dergelijk pauze een positief effect heeft. Een week zonder sociale media zorgde bij de proefpersonen voor een duidelijke verbetering in welzijn en vermindering van depressieve en angstklachten.
Pauze van social media bevordert mentale gezondheid

Aan het onderzoek deden 154 proefpersonen mee in de leeftijd van 18 tot 72 jaar. Ze besteedden gemiddeld acht uur per dag aan social media. Na een week bleek er bij de proefpersonen die gestopt waren met sociale media een duidelijk merkbare verbetering te zijn in hun algehele welbevinden, en zag men een duidelijke vermindering van  depressieve en angstige gevoelens.

Hoofdonderzoeker Jeff Lambert: “Het gebruik van sociale media is zo normaal geworden, dat velen van ons het bijna zonder na te denken doen, vanaf het moment dat we opstaan tot het moment dat we weer gaan slapen. Maar wat het effect op de mentale gezondheid is was nog niet onderzocht.   Veel van de deelnemers aan ons onderzoek gaven aan positieve effecten te ondervinden van hun periode zonder sociale media, met een verbeterde stemming en minder angst of onrust. Dit lijkt erop te wijzen dat zelfs een korte pauze al een duidelijke impact kan hebben. Natuurlijk maakt sociale media deel uit van ons leven en is het voor veel mensen een onmisbaar onderdeel van wie ze zijn en hoe ze in contact staan met andere mensen. Maar als je wekelijks uren scrollend op je telefoon doorbrengt en het gevoel hebt dat het je negatief beïnvloedt, dan kan het zinvol zijn om het gebruik van sociale media terug te dringen om te zien of dat helpt.”

Bron