Van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen

Redactioneel Diana Roeg | Uit de isolatie

Het is mei terwijl ik dit redactioneel schrijf, en de gezonde vijftigjarigen zijn aan de beurt voor het covid-19 vaccin. Groepen die eerder aan de beurt waren in de vaccinatiestrategie zijn inmiddels ingeënt en hiermee ook de cliënten en medewerkers van de ggz. Hiervoor hebben

De Nederlandse GGZ, NVvP en MIND met succes gepleit. In februari waren eerst de crisisafdelingen en de intramurale ggz aan de beurt; een maand later de FACT-teams, wijkteams, begeleid en beschermd wonen en de opvang. Samen met het RIVM is een projectteam van de Nederlandse ggz, Meerggz, Dji en Valente aan de slag gegaan met de logistiek. Dat is een knap staaltje samenwerking. Het is ook belangrijk, want net als veel anderen, zitten veel ggz-cliënten geïsoleerd thuis. Niet per se vanwege een besmetting, maar omdat naast de landelijke beperkingen, ook dagactiviteitencentra zijn gesloten en werkbegeleidingstrajecten stokken. Het Panel Psychisch Gezien liet zien dat het percentage van de mensen met langdurige psychische klachten dat een dagstructuur ervaart sinds de corona-uitbraak is teruggevallen van driekwart naar de helft; van de leden van het MIND-panel gaf driekwart aan zich sociaal geïsoleerd en eenzaam te voelen. Iedereen ervaart momenteel een zekere vorm van isolatie. Ook mensen met werk en een rijk sociaal netwerk zien de muren op zich afkomen en hun belevingswereld verarmen. Zal het bijdragen aan meer begrip voor de groep met langdurige psychische klachten? In deze uitgave van Participatie en Herstel vindt u meerdere bijdragen over de rol van het sociale netwerk en normalisatie van psychische problemen. In de eerste bijdrage over resourcegroepen gaan Spiering en collega’s in op de praktijkervaringen met deze, inmiddels in de FACT-teams steeds bekendere methodiek. Zij pasten hem toe in Amsterdam in het sociale domein bij een gemêleerde doelgroep waarbinnen psychische, psychosociale, somatische, ouderdomsklachten, dakloosheid of beperkingen voorliggend waren. Verder in dit nummer een verslag van het landelijke RACT-congres dat plaatsvond op 25 maart en waarin de herziene uitgave van het Praktijkboek Resourcegroepen werd gelanceerd.

Download het artikel hier of lees het artikel verder op pagina 2 van het juninummer van 2021 van Participatie en Herstel. Nog geen abonnee? Klik dan hier.