Van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen

Subsidie voor digitaal zelfmanagementplatform voor mensen met ernstige psychische aandoeningen

Onderzoekers van Tilburg University gaan een digitaal zelfmanagementplatform ontwikkelen voor mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA). Het doel is deze kwetsbare groep meer controle te geven over hun eigen mentale gezondheid en daarmee de druk op de geestelijke gezondheidszorg te verlagen. De ontwikkeling vindt plaats in samenwerking met verschillende universiteiten, zorgprofessionals en patiënten. Het project is mogelijk dankzij een subsidie van NWO in het kader van ‘zorg in de eigen leefomgeving’.
Subsidie voor digitaal zelfmanagementplatform voor mensen met ernstige psychische aandoeningen
 
Het project is een initiatief vanuit de Academische Werkplaats Digital Health and Mental Wellbeing van Tilburg University. Hierin werken wetenschappers samen met maatschappelijke partners aan oplossingen voor verschillende uitdagingen rondom het werken aan je eigen mentale welzijn en een gezonde leefstijl met behulp van digitale technologieën en interventies. Medeaanvragers en co-financiers van deze aanvraag zijn Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Maastricht, Technische Universiteit Delft, de GGZ Eindhoven, GGZ Breburg en gemeente Tilburg.
 
Hoogleraren Inge Bongers en Emiel Krahmer (Duurzame innovatie voor mentale gezondheidszorg en Communicatie, cognitie en digitalisering) zijn de academische leiders van de werkplaats en hoofdaanvragers voor het project.
 
Inge Bongers: “De toekenning van deze subsidie is een fantastisch resultaat van een gezamenlijke inspanning van velen. We hebben dan ook veel zin om hiermee aan de slag te gaan. Het maatschappelijk belang is evident: de psychische zorg staat onder grote druk en de vraag neemt alleen maar toe. Dankzij technologische ontwikkelingen wordt zelfzorg steeds normaler in het psychische domein. Er kan heel veel, maar het is wel belangrijk dat platforms en tools wetenschappelijk bewezen werken en daadwerkelijk worden gebruikt in de praktijk. Zeker voor de zeer kwetsbare doelgroep van mensen met EPA waar wij ons met dit project op richten.”
 
In Nederland zijn ruim 200.000 mensen met EPA, zoals angst- en persoonlijkheidsstoornissen, bipolaire stoornissen, depressie of verslaving. We spreken van EPA als klachten langdurig zijn en terugkomen na een stabiele fase. Mensen met EPA ervaren vaak problemen op meerdere levensgebieden zoals schooluitval, moeite met sociale contacten, fysieke gezondheid en het vinden en behouden van werk. Deze groep maakt dan ook veelvuldig gebruik van specialistische GGZ.
 
In het nieuwe project wordt onder meer onderzocht welke kenmerken terugval van klachten van moment tot moment kunnen voorspellen. Op basis van deze inzichten wordt met behulp van digitale technologie een zelfhulpplatform met tools ontwikkeld die bruikbaar zijn in het leven van alledag. Bij het multidisciplinaire project zijn onderzoekers betrokken op het gebied van digitale technologie, artificial intelligence, implementatie en psychologie. Bij de ontwikkeling van het platform zijn de gebruikers - mensen met EPA en GGZ-professionals - in de lead.
 
Bron: Tilburg University