Van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen

Vacature Medewerker Sociaal Team

Voel jij je thuis in de omgeving van de sociale hulpverlening? Dan is dit jouw baan! Als Medewerker Sociaal Team heb je een regisserende/coördinerende rol en indien nodig kan je vanuit je functie ook kortdurende interventies doen om de klant snel en effectief te ondersteunen. Je gaat samen met de klant (en het aanwezige netwerk) met de hulpvraag aan het werk.
Vacature Medewerker Sociaal Team

Er wordt gestart met één (of meerdere) huisbezoeken (keukentafel gesprek) waar de hulpvraag, onder andere op basis van de ZRM (Zelf Redzaamheid Matrix), inzichtelijk wordt gemaakt. Door een integrale diagnose en daarop afgestemde interventies is de effectiviteit van de ondersteuning optimaal.

Aan de hand van de analyse maak je samen met het huishouden een ondersteuningsplan, een plan waarin beschreven wordt wat het huishouden/gezin gaat ondernemen om de zelfredzaamheid te herstellen en welke ondersteuning vanuit de professional daarvoor nodig is. Hierbij schakel je het netwerk van het huishouden actief in. Het organiseren van eigen oplossingen is geen separaat traject maar een integraal onderdeel van de werkwijze.

Je hebt altijd oog voor veiligheid in het huishouden. Indien onveiligheid aan de orde is, worden in het ondersteuningsplan concrete veiligheidsmaatregelen opgenomen. Elk huishouden met een ondersteuningsplan heeft één aanspreekpunt, dat ben jij. Je monitort samen met de klant de resultaten van het plan. Indien nodig spreek je organisaties of collega’s aan op het nakomen van afspraken. Waar nodig schaal je tijdig op naar de teamleider.

Je werkt nauw samen met collega’s van andere afdelingen en met partners die in het gebied actief zijn zoals: scholen, de huisarts, de wijkverpleegkundige, casemanagers dementie, het steunpunt mantelzorg, het veiligheidshuis, Eigenhaard en/of andere verhuurders in de wijk, de wijkagent, wijkwelzijnswerk, burgerinitiatief groepen en de vrijwilligerscentrale. Ook wordt samengewerkt met gespecialiseerde zorgaanbieders zoals OTT (Ons tweede thuis) of Heliomare. 

Collega Sanne over haar baan als Medewerker Sociaal Team

Als Medewerker Sociaal Team is geen dag hetzelfde! Het werken met een disciplinair team en de diversiteit aan problematiek maakt het uitdagend. Samen proberen wij van het onmogelijke het mogelijke te maken.’

Wat vragen wij van jou?

· Je beschikt over een relevante hbo-opleiding, bijvoorbeeld Maatschappelijk Werk en Dienstverlening of Sociaal Pedagogische Hulpverlening.

· Je bent SKJ geregistreerd.

· Je hebt meerjarige ervaring als hulpverlener binnen het sociale domein. Aantoonbare ervaring in deze regisserende rol is gewenst, evenals het kunnen opstellen van een ZRM, een netwerkanalyse en de Arij.

· Ervaring met meldingen van huiselijk geweld is een must.

· Je hebt kennis van de sociale kaart en van relevante juridische wet- en regelgeving. Ook heb je kennis van complexe (gezins-)systemen en voorkomende problematiek.

· Je hebt inzicht in het hulpaanbod, hulpverleningsmethodieken en in te zetten diagnostische instrumenten. Je kunt signalen herkennen en risicofactoren inschatten.

· Je bent een enthousiaste en inspirerende persoonlijkheid en weet goed om te gaan met stress en werkdruk.

· Je hebt uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden die nodig zijn om belangentegenstellingen te overbruggen, anderen te kunnen overtuigen en draagvlak te creëren voor beslissingen in conflictsituaties.

· Je kunt omgaan met weerstanden, agressie en grensoverschrijdend gedrag. Je bent initiatiefrijk, hebt een planmatige aanpak, een goed ontwikkeld analytisch vermogen.

· Je herkent (bestuurlijke) risico’s en informeert daarover tijdig en je pakt door om zaken voor elkaar te krijgen! Kennis van de gemeentelijke organisatie is dan ook een pré.

· De kernwaarden van de organisatie zijn klantgericht, resultaatgericht en betrouwbaar. Deze passen bij de manier waarop jij je werkzaamheden uitvoert.

 Wat bieden wij jou?

· Een zelfstandige functie binnen een enthousiast team met een goede werksfeer en een gezond en vooral lekker bedrijfsrestaurant.

· Een functie voor de duur van een jaar op basis van payroll met kans op verlenging of een vast dienstverband wanneer de middelen dit toelaten.

· Een salaris van maximaal € 4494,- bruto per maand (Cao Gemeenten, schaal 10) op basis van 36 uur per week. Afhankelijk van kennis en ervaring kan inschaling in een aanloopschaal van toepassing zijn.

· Een laptop en mobiele telefoon.

· Een hypermodern pand, waarbij flexibel en hybride werken normaal is.

· Een goede werksfeer en een gezond en vooral lekker bedrijfsrestaurant.

· Een groot trainingsaanbod bij onze AA-academie, waardoor je volop in ontwikkeling blijft.

· Collectiviteitskorting bij diverse zorgverzekeraars.

· De gemeente kent flexibele werktijden en een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket, waaraan je op basis van een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% gedeeltelijk zelf invulling kunt geven.

Wie zijn wij?
De ambtelijke organisatie AA werkt voor de gemeentebesturen van Aalsmeer en Amstelveen. Twee gemeentebesturen, bediend door één ambtelijke organisatie. De afdeling Jeugd en Samenleving telt ruim 100 medewerkers en vormt samen met de afdelingen Werk en Inkomen en Sociale Voorzieningen het Sociaal Domein van de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen. De afdeling bestaat uit de volgende teams:

· Jeugd en Gezin (jeugdhulp, ondersteunings- en advies team).

· Jeugdbegeleiding (jongerenwerk, leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten en straf en zorg regisseurs).

· Sociaal Teams (voor meervoudige problematiek in complexe gezinssituaties).

· Samenleving (advies en opdrachtverlening collectieve voorzieningen en maatschappelijke ontwikkeling).

Als Medewerker Sociaal Team ben je onderdeel van het Sociaal Team. Dit team richt zich op de meervoudige problematiek. Het doel is het huishouden dusdanig te ondersteunen dat deze weer in staat is zelf de zaken op te pakken. De instroom (aanmeldingen) komt vanuit de hulpverlening, het gemeenteloket, politie, scholen etc). Daarnaast krijgt het Sociaal team zaken van Veilig Thuis en de Jeugdbescherming.

Enthousiast geraakt?
Kom bij ons het verschil maken en reageer vóór maandag 13 september 2021 via de sollicitatiebutton. Wij zien je sollicitatie graag tegemoet! De gesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 15 september 2021.

Voor vragen kun je bellen met Emiel van Eijk (Interim Teamleider Sociaal Team) of Monique van Asselen (Corporate Recruiter). Zij zijn bereikbaar via 020-540 4911. Je kunt je vragen ook stellen via WhatsApp via 06 – 1014 7563.

Wat verder goed is om te weten

· Iedereen die bij de gemeente Amstelveen of Aalsmeer komt werken moet vóór aanvang van zijn werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen.

· Als ambtenaar leg je aan het begin van de aanstelling een ambtseed/belofte af.

· Een referentiecheck maakt deel uit van onze selectieprocedure.

· Deze vacature hebben wij in eigen beheer. Daarom gaan wij niet in op acquisitie.

De AA-organisatie wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Daarom bieden wij ruimte aan iedereen en zetten wij de diversiteit van onze collega’s in om de beste resultaten te behalen voor onze organisatie en de inwoners van Amstelveen en Aalsmeer. Talent als basis, diversiteit als kracht. Vanuit deze visie staan al onze vacatures open voor iedereen.

Klik hier om te solliciteren!

Trefwoorden: Medewerker, Sociaal Team, fulltime, jeugd, samenleving, Amstelveen, HBO, Maatschappelijk Werk, Sociaal Pedagogisch Hulpverlening, SKJ, dienstverlening, ervaren