Van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen

Zorgen over de lange wachttijden in de ggz

De NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) vindt het belangrijk dat er meer meerjarenafspraken in contracten worden gemaakt.
Zorgen over de lange wachttijden in de ggz

In de geestelijke gezondheidszorg (ggz), waar de wachttijden lang zijn, moeten zorgverzekeraars en aanbieders zich samen inzetten voor passende zorg. Dit staat in de monitor contractering ggz 2022 van de NZa. De contractering in de ggz is dit jaar moeizaam verlopen. Dit komt voornamelijk door de onduidelijkheid over de financiële effecten van de invoering van het zorgprestatiemodel. In de contracten voor 2022 zijn nog te weinig afspraken opgenomen over passende zorg.

De NZa vindt het belangrijk dat er meer meerjarenafspraken in contracten worden gemaakt. Hiermee ontstaan er lange-termijnplannen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Ook moeten zorgverzekeraars de tarieven die zij bieden goed onderbouwen. Als het omzetplafond bereikt is moeten beide partijen zich inzetten om snel afspraken over bijcontractering te maken.

Bron