Participatie en herstel
Participatie & Herstel
| Meer


Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Logavak Opleidingsgroep
Wijkgericht werken met kwetsbare mensen.Het werk in de wijk met de kwetsbare groep richt zich met name op de ondersteuning bij het dagelijks leven in de eigen leefomgeving, op maatschappelijk herstel, inclusie en participatie. Het valt soms niet mee om hier goede vorm aan te geven. Deze problematiek staat centraal op een congres op 28 november aanstaande.
Een aantal Amsterdamse woonwijken ervaart een toenemende overlast door de komst van mensen met psychische problemen. Het gaat hierbij om groepen die niet door zorginstanties worden begeleid en die ook niet in beeld zijn bij corporaties. Dit meldt het Parool.
Een recente meta-analyse toonde al aan dat traumagerichte psychologische behandelingen effectief lijken te zijn in het behandelen van PTSS bij mensen met psychosen (Sin & Spain, 2017). Vooral therapieën met directe traumaverwerking (exposure) bleken effectief te zijn. Maar wat is het effect van traumagerichte psychologische behandelingen op de psychose symptomen?
Medewerkers van Wmo-loketten die het 'keukentafelgesprek' in de Wmo moeten doen, hebben nogal eens onvoldoende kennis over de problematiek van bepaalde groepen. Dit blijkt uit het rapport 'Zicht op de Wmo 2015.' Vooral van mensen met psychische en psychiatrische problemen, met psychogeriatrische problemen zoals dementie en met multiproblematiek (zoals dakloze en verslaafde mensen) lopen zij hiertegen aan. Ook de melders zelf waren soms heel ontevreden over de deskundigheid van gespreksvoerders wat betreft hun beperking.
Ondersteuning van psychisch kwetsbare mensenDoor zowel ontwikkelingen in de ggz als in het sociale domein verandert de ondersteuning van psychisch kwetsbare mensen. Dit nieuwe boek beschrijft de ontwikkelingen in het werkveld van ambulante begeleiding en beschermd wonen. Daarin zijn RIBW’s, geïntegreerde ggz-behandelorganisaties en instellingen voor maatschappelijke opvang actief. Hoe geven deze organisaties herstelondersteuning vorm in een tijd waarin hun doelgroepen steeds meer in elkaar schuiven?
Op woensdag 13 september 2017 startte het project ‘Empowerment en inzet ervaringsdeskundigheid in de wijk’.
Werken in de halfde lijn: sociaal werk in de wijk‘Werken in de halfde lijn’ is sociaal werk in de wijk, dorp, buurt of straat’; kortweg werken in de wijk. Dit werken in de halfde lijn is niet alleen flink in ontwikkeling, maar ook lastig vorm te geven. Immers: hoe doe je dat?
Voor ouders met psychische klachten, bestaat het Meeleefgezin dat één dag per week hun kind opvangt: een steuntje in de rug.
ICD-10-CM: Diagnostiek en classificatie van psychische en gedragsstoornissenDe NZa verplicht instellingen per 1 juli 2015 om de ICD-10 diagnosecode aan te leveren aan het DBC-informatiesysteem (DIS).
Mensen met angststoornissen slikken vaak antidepressiva. Als zij na herstel van hun angststoornis proberen te stoppen met deze pillen hebben ze een hoge kans op terugkeer van klachten, ook als ze daar cognitief-gedragstherapeutische begeleiding bij krijgen.
Congres Participatie en Herstel in de wijkHet congres richt zich op wijkgericht werken met kwetsbare mensen. Over (o)ggz, geestelijke gehandicaptenzorg, ouderenzorg en forensische zorg.
Tijdens een studie tot hulpverlener leer je dat je als therapeut geen persoonlijke ervaringen moet delen. Dit kan schadelijk zijn. Maar is dit eigenlijk wel zo? Inmiddels is er onderzoek gedaan en praktijkervaring opgebouwd die de positieve kant uitwijzen. Het delen van eigen kwetsbaarheid kan positieve gevolgen hebben voor een cliënt.
Dit blijkt uit een ledenpeiling die door 240 afdelingsleden (kinder- en jeugdpsychiaters) is ingevuld. Twee derde van de kinder- en jeugdpsychiaters kent KJP-afdelingen of voorzieningen die zijn gestopt of fors zijn gekrompen.

September nummer:

Als professional in de ggz heb je te maken met verschillende rollen (Glas, 2016; Van Oenen e.a., 2016), die naast elkaar en door elkaar ingezet kunnen worden: de expertrol (meer kennis hebben dan de leek), de niet-wetenrol (zoals vaak gehanteerd in psychotherapie) en de persoonlijke rol: de relatie van mens tot mens.
Na een wandeling door de binnenstad van Tilburg, ontmoet ik in een oud pand van GGz Breburg Jeroen Kloet. Aanleiding om hem in Participatie en Herstel aan het woord te laten was een indrukwekkende lezing die hij hield tijdens de jaarlijkse conferentie van het Netwerk Vroege Psychose.
Exploratief praktijkonderzoek naar het als hulpverlener vertellen over eigen cliëntervaringen
Reflectie op de positie van ervaringsdeskundigheid met het oog op de nieuwe opleidingen Social Work
Een kwalitatieve studie naar de samenwerking van IMRtrainers mét en zonder ervaringsdeskundigheid
De ggz-praktijk in de Italiaanse stad Triëst (236.000 inwoners) is al jarenlang een bron van inspiratie voor andere landen die nadenken over het organiseren van wijkgerichte zorg en de afbouw van bedden.
In het nadenken over de vorm van deze werkateliers wilden de organisatoren een programma neerzetten vanuit het principe; hart, hoofd en handen.