Participatie en herstel
Participatie & Herstel
| Meer


Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Logavak Opleidingsgroep
Je zou het maar zijn… Trauma, wat doet het met je?Opgroeien in een gezin waarvan ze vermoedde dat haar moeder niet haar echte moeder was, met het gevoel dat haar ‘tante’ haar moeder was. Ondertussen steeds door haar worden aangetrokken en afgestoten, waarna zij uit beeld verdween. Vervolgens ook nog haar vader, met wie zij een hele goede relatie had, gedurende tien jaar vaak vele maanden moeten missen. Dit maakt een kind kwetsbaar. Daardoor kon het gebeuren dat een kapelaan die haar gezin “hielp” haar misbruikte.
Jaarcongres Participatie en Herstel: Ontwikkelingen en uitdagingen in de wijkOp 28 november 2017 vindt het Jaarcongres Participatie en Herstel plaats in de Meervaart in Amsterdam. Het congres richt zich op wijkgericht werken met kwetsbare mensen en dan met name op de ondersteuning bij het dagelijks leven in de eigen leefomgeving, maatschappelijk herstel, inclusie en participatie.
In de afgelopen jaren is de problematiek van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en gedragsproblematiek scherper in beeld gekomen. Dit stelt ook het Landelijk Kenniscentrum LVB.
In het programma ‘Buurtcirkel’ dat ontwikkeld is door Pameijer, ondersteunen 8 tot 12 deelnemers in een wijk elkaar in een sociaal netwerk.
Praktijkboek psychotraumaPsychotrauma kent veel gezichten. De afgelopen jaren is de maatschappelijke belangstelling voor de ingrijpende gevolgen van traumatische gebeurtenissen in Nederland sterk toegenomen. Dit komt bijvoorbeeld aan het licht bij zaken van seksueel misbruik van kinderen maar ook bij grote rampen waarbij mensen in één klap hun gezin, familie, vrienden verloren. De gevolgen van psychisch leed kunnen leiden tot verschillende vormen van posttraumatische stressstoornissen.
Tijdens een studie tot hulpverlener leer je dat je als therapeut geen persoonlijke ervaringen moet delen. Dit kan schadelijk zijn. Maar is dit eigenlijk wel zo? Inmiddels is er onderzoek gedaan en praktijkervaring opgebouwd die de positieve kant uitwijzen. Het delen van eigen kwetsbaarheid kan positieve gevolgen hebben voor een cliënt.
Dit blijkt uit een ledenpeiling die door 240 afdelingsleden (kinder- en jeugdpsychiaters) is ingevuld. Twee derde van de kinder- en jeugdpsychiaters kent KJP-afdelingen of voorzieningen die zijn gestopt of fors zijn gekrompen.
De gemeente Zoetermeer heeft het online platform Wijkzorgnetwerk (WZN) opgezet voor iedereen die werkzaam is in het sociale domein.
Op 13 april as. zal Wilma Boevink haar proefschrift verdedigen: de kennis van ‘psychiatrische patiënten’ is onontbeerlijk om de hulpverlening naar een nieuw plan te tillen. Boevink pleit verder voor verbinding van persoonlijke en collectieve cliëntervaringen en wetenschappelijke kennis. Deze kruisbestuiving wil Boevink niet beperken tot het terrein van de ervaringsdeskundigheid, maar verbreden naar andere kennisdomeinen.
Vijf partijen werken samen aan schuldhulpVijf landelijke partijen slaan de handen ineen. Hun 'Ondersteuningsprogramma Schuldhulp' richt zich op het versterken van het vakmanschap van professionals en vrijwilligers die werken in de schuldhulpverlening. Staatssecretaris Klijnsma (foto) verrichtte de aftrap.
PvdA wil meer Wmo-geld voor Leeuwarden'Het geld voor maatschappelijke hulp moet anders verdeeld worden.' Dat zei PvdA-Tweede Kamerlid Lutz Jacobi eind februari tijdens een werkbezoek aan Sociaal Wijkteam Zuidwest in Leeuwarden. Nynke Andringa (foto, columniste bij Sozio) bevestigt dat haar wijkteam over te weinig middelen beschikt.

Juni nummer:

De gesloten kliniek te Haarlem van GGZ inGeest is een van de 24 Nederlandse psychiatrie-afdelingen waar High Intensive Care (HIC) wordt geïmplementeerd.
‘...wat ik eigenlijk wilde is een eigen woning [...] Maar toen ik hier kwam werd dus de vraag aan mij gesteld: “Wij zijn hier in zelfbeheer. Zou jij daar ook aan mee willen doen?” Ik heb met ja geantwoord, maar ik wist eigenlijk niet wat mij te wachten stond.’
Het thema psychose, familie en cultuur loopt als een rode draad door mijn persoonlijke en professionele leven.
Meer dan een dak - Laagdrempelige presentie voor kwetsbare burgers onderzocht. Wat betekenen inloophuizen, buurt- en straatpastoraten voor mensen in de marge en hoe kunnen ze dat ook in de toekomst blijven doen?
Wat betekent zingen in een koor voor cliënten die langdurig zijn opgenomen in een ggz-instelling? In hoeverre kan koorzang bijdragen aan hun herstel?
Er is nog veel te doen als het gaat om de kwaliteit van leven, de participatie en het herstel van mensen met een psychische kwetsbaarheid. De vaak schrijnende verhalen die ik heb gehoord de afgelopen twee jaar in mijn werk bij het LPGGz,1 worden helaas bevestigd door verschillende onderzoeksrapporten.

Verder in dit nummer...

  • Reacties: Reactie op 'Een nieuwe opleiding en een nieuw beroep in ontwikkeling: de Sociaal Psychiatrisch Ondersteuner',  Arie Hordijk met een repliek van Bente Appelhof, Lidy Zaat en Nico van Tol
  • Beeld: Drieluik van mijn herstel. Jennifer Steenbergen
  • Herstel: Herstel als persoonlijke groei. Olena Trompert
  • Column: Is Peer-supported Open Dialogue de nieuwe wind in de ggz? Tom van Wel en Fred Marquenie
  • Bijeenkomsten
  • Boeken
  • Rehab
  • Uit het buitenland Kenniscentrum Phrenos Signaleert. Jaap van Weeghel en Toine Ketelaars