Participatie en herstel
Participatie & Herstel
| Meer


Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Logavak Opleidingsgroep
Op 13 april as. zal Wilma Boevink haar proefschrift verdedigen: de kennis van ‘psychiatrische patiënten’ is onontbeerlijk om de hulpverlening naar een nieuw plan te tillen. Boevink pleit verder voor verbinding van persoonlijke en collectieve cliëntervaringen en wetenschappelijke kennis. Deze kruisbestuiving wil Boevink niet beperken tot het terrein van de ervaringsdeskundigheid, maar verbreden naar andere kennisdomeinen.
Vijf partijen werken samen aan schuldhulpVijf landelijke partijen slaan de handen ineen. Hun 'Ondersteuningsprogramma Schuldhulp' richt zich op het versterken van het vakmanschap van professionals en vrijwilligers die werken in de schuldhulpverlening. Staatssecretaris Klijnsma (foto) verrichtte de aftrap.
PvdA wil meer Wmo-geld voor Leeuwarden'Het geld voor maatschappelijke hulp moet anders verdeeld worden.' Dat zei PvdA-Tweede Kamerlid Lutz Jacobi eind februari tijdens een werkbezoek aan Sociaal Wijkteam Zuidwest in Leeuwarden. Nynke Andringa (foto, columniste bij Sozio) bevestigt dat haar wijkteam over te weinig middelen beschikt.
(Psycho)trauma: Specifieke interventies en algemene strategieënDe cijfers liegen er niet om: vier op de vijf mensen maken in het leven één of meerdere schokkende gebeurtenissen mee. Van hen ontwikkelt 10% een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). Als hulp-, zorg- of dienstverlener heeft u tijdens uw werk regelmatig te maken met cliënten en patiënten die traumatische ervaringen te verwerken hebben. De signalering, begeleiding en behandeling van getraumatiseerde mensen is geen gemakkelijke opgave. Want hoe herkent u een trauma? En wanneer is er wel of geen sprake van psychotrauma?
Werken met gezinnen om veilige gehechtheid te bevorderenAl meer dan vijftig jaar geleden ontwikkelden zich uit het onderzoek van John Bowlby en Mary Ainsworth naar de ontwikkelingspsychologie van kinderen de basisprincipes voor de hechtingstheorie. Daniel A. Hughes plaatst dit traditionele model voor het eerst in een breder perspectief, waarbij hij de hechtingstheorie binnen de context van gezinstherapie toepast.
Dé aanpak voor praktijk georiënteerde onderzoekers, onderzoekende practitioners en het hoger beroepsonderwijsIn deze dynamische tijd van opeenvolgende maatschappelijke transities en steeds complexer wordende vraagstukken wordt actieonderzoek (her)ontdekt. Steeds meer, steeds vaker doen professionals, onderzoekers en adviseurs in zorg, welzijn, wonen, onderwijs en hrm actieonderzoek.
Ongeveer 90% van de Nederlandse gemeenten werkt met sociale wijkteams. Nu de transitie een feit is, buigen gemeenten zich over de volgende uitdaging in het proces: de transformatie. Voor gemeenten een uitgelezen kans om – binnen de gestelde kaders – op eigen wijze vorm te geven aan de hulp-, zorg- en dienstverlening. Een gecompliceerde opgave, rijk aan kansen. Bovendien een belangrijke stap op weg naar de geambieerde integrale aanpak.
Openheid en lerende houding succesfactoren bij samenwerking in krachtwijkOpenheid van de betrokkenen ten aanzien van nieuwe partijen en nieuwe ideeën en het samen leren organiseren zijn kenmerkend voor het succes van samenwerking in de wijk. Dat is een van de uitkomsten van een promotie-onderzoek door Ali Karatas, die zijn proefschrift op 11 april in Utrecht zal verdedigen.

Maart nummer:

De gesloten kliniek te Haarlem van GGZ inGeest is een van de 24 Nederlandse psychiatrie-afdelingen waar High Intensive Care (HIC) wordt geïmplementeerd.
ORO is een middelgrote instelling die gespecialiseerd is in de zorg voor en begeleiding van mensen met (licht) verstandelijke beperkingen. De medewerkers van ORO versterken iedere dag bijna 1800 mensen op het gebied van (zelfstandig)wonen, nachtrust, eten en drinken, werk en dagbesteding, bewegen, leren en vrije tijd.
Aan de hand van een persoonlijk verhaal wil ik kanttekeningen maken bij de zin van het ‘ondraaglijk’ psychisch lijden, een onderwerp dat in vele landen wordt bediscussieerd. In deze context wordt ‘zelfmoord’, ‘zelfdoding’ of ‘suïcide’ enerzijds onderkend als een ‘probleem’ dat moet worden aangepakt.
Hoewel de herstelacademie in Nederland een betrekkelijk nieuw model is, is er in Engeland al aardig wat ervaring mee opgedaan.
Een specifieke opleiding voor herstelondersteuning bestond er nog niet. Binnen de Stichting Anton Constandse, een instelling voor beschermd wonen, ambulante ondersteuning en activering, is de herstelvisie sinds 2010 leidend gedachtegoed geworden.

Verder in dit nummer:

  • Congresverslag Jaarcongres Participatie en Herstel
  • Verslag Masterclass Marianne Farkas: herstel, vaardigheden en hoop
  • Nieuws: Anti Stigma Café
  • Promotie David van den Berg: Traumabehandeling bij psychose
  • Uit het buitenland: Plan for Managing Personal Information (PMPI) is veelbelovend hulpmiddel bij het vinden van werk door jongeren met een ernstige psychische stoornis