Participatie en herstel
Participatie & Herstel
| Meer


Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Logavak Opleidingsgroep
Themanummer Fundamentele vraagstukken ervaringsdeskundigheidHet volgende nummer van het tijdschrift Participatie en Herstel is een themanummer.
De Tijd-Lijn App verkort de negatieve beleving van wachttijd door GGZ-patiënten. De app geeft de patiënt tijdens het wachten realtime informatie over de wachttijd en over wat hem of haar te wachten staat ná het wachten.
Snelle methode voor stressreductie en gedragsveranderingSomberheid, stress, angsten, verslavingen, lijden onder gedrag, gedachten en emoties.
MiddagSymposium Interculturele communicatie in justitieel kaderTijdens deze middag leert de (sociale) professional in justitieel kader om culturele invloeden op communicatie te herkennen en er met de eigen communicatiestijl goed op in te spelen.
Bewoners met een psychische of psychiatrische achtergrond zijn steeds vaker aangewezen op ambulante begeleiding en wijkvoorzieningen.
Het CARe Netwerk organiseert op 30 en 31 mei een internationale ontmoeting rond het thema ‘inspirerende nieuwe omgevingen voor herstel en inclusie’. Plaats van samenkomst is herstelcentrum Nei Skoen in Helmond. Keynote sprekers zijn Vesper Moore (USA), Paul Monks (GB) en Toon Walravens (NL).
Hulp aan verwarde en sociaal kwetsbare mensenSteeds meer professionals komen in aanraking met verwarde en sociaal kwetsbare mensen die goede hulp nodig hebben. Maar dat is vaak nog niet zo eenvoudig.
PerfectionismePerfectionisme ontstaat zodra het streven naar perfectie uit de hand loopt. Dat is het geval wanneer degene die streeft naar het allerbeste zichzelf irreële eisen stelt. Het brengt burn-out, depressieve en angstige gevoelens, én gedachten over suïcide dichterbij.
Wat drijft mensen ertoe om zichzelf bewust te beschadigen?Vindt u deze cliënten intrigerend, moeilijk, zielig, uitdagend, manipulatief, roepen ze afschuw bij u op, angst of medelijden? Wat doet u als professional: wilt u hen redden, ligt de focus op de onderliggende problematiek of moet het destructieve gedrag eerst stoppen? Wat is de juiste manier om hiermee om te gaan?

Decembernummer:

In ons project ‘RAAK! Ervaringsdeskundigheid’ zijn bovenstaande voorbeelden exemplarisch. Deze voorbeelden vormen een reconstructie van rapportages van en interviews met enkele ervaringsdeskundige professionals uit dit project. De namen zijn gefingeerd.
In dit artikel willen we eerst teruggaan naar de wortels van het ontstaan van de herstelacademies in Engeland en daarna iets dieper ingaan op de Nederlandse situatie.
Steeds meer organisaties zien naast professionele praktijkkennis en wetenschappelijke kennis, ook ervaringskennis als een onmisbare aanvullende kennisbron voor de bevordering van participatie en herstel van cliënten.
Paul Lysaker bijvoorbeeld, die gedurende zijn loopbaan als psychotherapeut en onderzoeker een methode heeft ontwikkeld waarin hij mensen stapsgewijs vaardigheden probeert aan te leren waarmee iemand uiteindelijk zelf een logisch beeld kan vormen van zijn levensgeschiedenis en van zichzelf als mens.
Overtuigingen kunnen hinderen. Om jouw overtuigingen om zeep te helpen, helpt het als je letterlijk uit je routines stapt. En op reis gaat. En dat doen we dus. Meestal naar Amerika, nu al weer zo’n 70 keer. In ruim 10 jaar zijn deze reizen tot een krachtige Recovery Tool getransformeerd. In tegenstelling tot wat sommige mensen denken: It’s not tourism! Het zijn geen plezierreisjes!
In Ierland is, zoals in veel westerse landen, vanaf ongeveer tien jaar geleden de ggz steeds meer overgegaan op een op herstelprincipes gebaseerd stelsel.