Participatie en herstel
Participatie & Herstel
| Meer


Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Logavak Opleidingsgroep
Goed nieuws: de aankomende jaren worden de regeldruk en administratieve handelingen binnen de zorg minder. Het doel van dit actieplan is dat zorgprofessionals hun tijd weer daadwerkelijk aan de zorg voor patiënten kunnen wijden en zo hun plezier in het werk vergroten. Uiteindelijk leidt dit hopelijk tot meer mensen die voor een baan binnen de zorg kiezen.
Op 24 mei 2018 is tijdens het Kennis- en participatiefestival in Den Bosch het convenant Samen werken aan wat werkt! ondertekend. In dit verdrag richten de deelnemende partijen zich op de ondersteuning van mensen met een psychische kwetsbaarheid zodat zij betaald werk kunnen krijgen.
De zorg voor mensen met psychiatrische en psychosociale problematiek is omgebogen richting herstel en participatie. Waar de kennis van de professional vroeger het uitgangspunt was, is nu de wens en de ervaringskennis van de zorgvrager het startpunt.
Alie Weerman is een belangrijke voorvechter van de erkenning van ervaringsdeskundigheid binnen en buiten de GGZ. Zij promoveerde in 2016 cum laude aan de VU op het thema ervaringsdeskundige zorg- en dienstverleners en is inmiddels al enkele jaren aan hogeschool Windesheim verbonden.
MiddagSymposium Openheid over eigen kwetsbaarheidHet inzetten van je eigen kwetsbaarheid in de hulpverlening is geen sinecure. Tot voor kort was dit voor veel hulpverleners, -psychiaters, gz-psychologen, sociotherapeuten etc.- nog ongebruikelijk.
Veel mensen die zijn hersteld van een ernstige psychiatrische aandoening zoals een psychose kunnen daarna maatschappelijk niet goed meekomen. Dat blijkt uit onderzoek van de Groningse hoogleraar Stynke Castelein, schrijft Trouw.
Optimale samenwerking in sociaal domein en ggzGoede zorg voor mensen met (ernstige) psychiatrische aandoeningen vraagt om een sluitende keten van formele en informele resources.
Een positieve leefstijlverandering levert mensen veel op: gezondheid, energie en vitaliteit. De gedragsverandering die hiervoor nodig is, blijkt voor veel mensen een flinke uitdaging.
Als het gaat om het verbeteren van de ambulante zorg in de GGZ en het afbouwen van de klinische capaciteit, dan zijn de ambities bij de meeste partijen onverminderd groot, maar ze ervaren ook veel frustraties. Dat blijkt uit het derde jaarrapport van de Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ, dat eind december verscheen.
Ondersteuning van psychisch kwetsbare mensenDoor zowel ontwikkelingen in de ggz als in het sociale domein verandert de ondersteuning van psychisch kwetsbare mensen. Dit nieuwe boek beschrijft de ontwikkelingen in het werkveld van ambulante begeleiding en beschermd wonen. Daarin zijn RIBW’s, geïntegreerde ggz-behandelorganisaties en instellingen voor maatschappelijke opvang actief. Hoe geven deze organisaties herstelondersteuning vorm in een tijd waarin hun doelgroepen steeds meer in elkaar schuiven?
Zit je urenlang vastgenageld aan je controller, heb je last van slaapgebrek en leef je in een sociaal isolement? Grote kans dat je last hebt van een gameverslaving. Deze verslaving wordt ook wel internetgamestoornis genoemd en werd tot nu toe niet officieel erkend als stoornis.
ICD-10-CM: Diagnostiek en classificatie van psychische en gedragsstoornissenDe NZa verplicht instellingen per 1 juli 2015 om de ICD-10 diagnosecode aan te leveren aan het DBC-informatiesysteem (DIS).
Mensen met angststoornissen slikken vaak antidepressiva. Als zij na herstel van hun angststoornis proberen te stoppen met deze pillen hebben ze een hoge kans op terugkeer van klachten, ook als ze daar cognitief-gedragstherapeutische begeleiding bij krijgen.

Maartnummer:

Vriend GGZ is een relatief nieuwe organisatie in de geestelijke gezondheidszorg (ggz), ontstaan in 2010, met een vernieuwende aanpak waar ervaringsdeskundigen gelijkwaardige hulp bieden aan mensen met psychische of sociale problemen.
Toen ik ongeveer 25 jaar geleden als patiënt werd ontslagen uit het psychiatrisch ziekenhuis Helmerzijde (nu Mediant) in Enschede, had ik niet kunnen bedenken dat ik later nog eens als professional met ervaringsdeskundigheid zou werken. Toch is dat zo.
Ervaringsdeskundigheid speelt een steeds grotere rol in het werkveld van de (O)GGz. Het belang van professionalisering van ervaringsdeskundigheid neemt daarbij toe.
In 2013 is GGzE De Boei gereorganiseerd in kleinschalige, gebiedsgericht werkende teams. Deze werken volgens de principes van zelfsturing. De gedachte erachter is geweest om met zelfsturing van de medewerkers regeldruk te verminderen en ruimte te maken voor hun vakmanschap, zodat betere zorg gerealiseerd kon worden, op maat en dichter bij de leefomgeving van de cliënt.
Ineke is 23 jaar en eerstejaarsstudente mbo-economie, niveau 3. Op haar 19e is Ineke ernstig depressief geworden. Ze heeft een suïcidepoging gedaan en is enige tijd opgenomen geweest in een psychiatrisch ziekenhuis.
Er zijn momenteel veel nieuwe vormen van herstelondersteunende zorg, zoals IMR, WRAP, ART en ‘Resourcegroepen’. Om zo’n nieuwe zorgvorm goed te implementeren kan praktijkgericht onderzoek helpen. Om te zien of de zorgvorm effectief is, is experimenteel onderzoek nodig. In dit artikel worden voor- en nadelen van beide genoemde typen onderzoek geïllustreerd met eigen ervaringen in Bavo Europoort.