Participatie en herstel
Participatie & Herstel
| Meer


Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Logavak Opleidingsgroep
Veel mensen die zijn hersteld van een ernstige psychiatrische aandoening zoals een psychose kunnen daarna maatschappelijk niet goed meekomen. Dat blijkt uit onderzoek van de Groningse hoogleraar Stynke Castelein, schrijft Trouw.
Een positieve leefstijlverandering levert mensen veel op: gezondheid, energie en vitaliteit. De gedragsverandering die hiervoor nodig is, blijkt voor veel mensen een flinke uitdaging.
Als het gaat om het verbeteren van de ambulante zorg in de GGZ en het afbouwen van de klinische capaciteit, dan zijn de ambities bij de meeste partijen onverminderd groot, maar ze ervaren ook veel frustraties. Dat blijkt uit het derde jaarrapport van de Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ, dat eind december verscheen.
Ondersteuning van psychisch kwetsbare mensenDoor zowel ontwikkelingen in de ggz als in het sociale domein verandert de ondersteuning van psychisch kwetsbare mensen. Dit nieuwe boek beschrijft de ontwikkelingen in het werkveld van ambulante begeleiding en beschermd wonen. Daarin zijn RIBW’s, geïntegreerde ggz-behandelorganisaties en instellingen voor maatschappelijke opvang actief. Hoe geven deze organisaties herstelondersteuning vorm in een tijd waarin hun doelgroepen steeds meer in elkaar schuiven?
Zit je urenlang vastgenageld aan je controller, heb je last van slaapgebrek en leef je in een sociaal isolement? Grote kans dat je last hebt van een gameverslaving. Deze verslaving wordt ook wel internetgamestoornis genoemd en werd tot nu toe niet officieel erkend als stoornis.
ICD-10-CM: Diagnostiek en classificatie van psychische en gedragsstoornissenDe NZa verplicht instellingen per 1 juli 2015 om de ICD-10 diagnosecode aan te leveren aan het DBC-informatiesysteem (DIS).
Mensen met angststoornissen slikken vaak antidepressiva. Als zij na herstel van hun angststoornis proberen te stoppen met deze pillen hebben ze een hoge kans op terugkeer van klachten, ook als ze daar cognitief-gedragstherapeutische begeleiding bij krijgen.

December nummer:

In 2012-2013 werd bij Lister een onderzoek uitgevoerd om meer zicht te krijgen op de zorgbehoeften en verwachtingen van mensen met ernstige psychische aandoeningen die op de wachtlijst voor beschermd wonen stonden.
De term ‘herstelondersteunende zorg’ vertegenwoordigt onvoldoende de essentie van het herstelgedachtegoed. Wordt het geen tijd voor een nieuwe, meer toepasselijke term? We zien in ‘herstelgerichte ontwikkeling’ de ideale opvolger.
Een methodische ontmoeting met de cliënt, gearrangeerd door de verpleegkundige. De verpleegkundige als professionele buddy maakt middels het herstelassessment samen met de cliënt een methodische taxatie.
Respijthuis Amerbos van HVO-Querido is een voorziening voor kortdurende respijtzorg, gebaseerd op ondersteuning door ervaringsdeskundigen en zelfbeheer.
In dit artikel beschrijven we hoe GGZ Oost Brabant vormgeeft aan herstelondersteunende zorg. In het bijzonder richten we ons op de implementatie en borging van de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) en de randvoorwaarden die nodig zijn om de IRB succesvol te laten zijn.
De een vertelt ‘best goed te zijn voor een autist’, de ander zegt blij te zijn dat zij van haar ellende haar beroep kon maken. Wat helpt en hindert mensen met psychische aandoeningen in het werk dat zij (zouden willen) hebben? Hoe houden zij zich staande en wat hebben zij nodig om hun ambities te realiseren?