Participatie en herstel
Participatie & Herstel
| Meer
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Logavak Opleidingsgroep
'Burger is niet zo zelfredzaam'Het ideaal van de burger die zichzelf redt, zonder hulp van de overheid, werkt in de praktijk niet of slecht. Dat stellen onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek en de Universiteit van Amsterdam. 'Erken dat er ook een andere kant aan zit,' zegt sociaal wetenschapper Femmianne Bredewold (foto) in Trouw.
In 2015 meer zelfdodingen dan ooitIn 2015 maakten 1871 Nederlanders een einde aan hun leven. Dat is het hoogste aantal ooit. Maar als percentage van de bevolking waren er in de tweede helft van de jaren zeventig tot eind jaren tachtig meer zelfdodingen. Dit meldt CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek).
Vanaf 1 januari 2017 zal de politie niet langer verwarde mensen op gaan vangen en vervoeren die geen strafbaar feit hebben gepleegd. Dat zegt de politiechef van Amsterdam-Amstelland, Pieter-Jaap Aalbersberg, zondagavond in de uitzending van De Monitor.„De politie is er om boeven te vangen, niet om patiënten met handboeien in een auto mee te nemen. Dat moeten we niet willen”, aldus Aalbersberg.
Er zijn momenteel veel lokale herstelinitiatieven, herstelacademies of zelfregiecentra. Met ieder zo hun eigen insteek en opzet. Opvallend zijn de vele positieve herstelverhalen van de betrokkenen bij verschillende herstelinitiatieven, de professionaliteit en vele mogelijkheden die er geboden worden. Om deze beweging kracht bij te zetten is het leerzaam meer inzicht te krijgen in deze verschillende initiatieven, de werkzame factoren en hun toegevoegde waarde en betekenis. Het is ook van groot belang om deze veelbelovende initiatieven goed te verbinden met het brede sociaal domein en wijkgerichte ggz. Hoe realiseren we sterke regionale netwerken waar mensen met een psychische kwetsbaarheid datgene kunnen vinden en creëren dat optimaal aansluit bij hun persoonlijke proces van herstel?
Met haar promotie ‘Ervaringsdeskundige zorg- en dienstverleners’, wil Alie Weerman ervaringsdeskundigen een steun in de rug geven. Je eigen verhaal inzetten bij de begeleiding van cliënten moet volgens haar professioneel gebeuren, in het belang van de cliënt. Het omgaan met schaamte, stigma en onmacht speelt bij cliënten een belangrijke rol. Hulpverleners die zelf dergelijke ervaringen hebben gehad, kunnen hier vaak goed bij aansluiten. Zij kunnen cliënten hoop geven en bemoedigen als zij de moed hebben hun eigen ervaringen bekend te maken.
ADHD bij volwassenen toont vele gezichtenDe symptomen van volwassenen met ADHD lopen sterk uiteen. Ook de oorzaken van ADHD bij volwassenen zijn divers, concluderen Jeanette Mostert en Marten Onnink van het Radboudumc. Zij deden voor het eerst onderzoek naar een grote groep volwassenen met ADHD met behulp van cognitieve tests en beeldvormende technieken.
Crisisplan voorkomt kwart van gedwongen opnamenEen crisisplan kan bij bijna een kwart van de psychiatrische patiënten een gedwongen opname voorkomen. Hierin beschrijven psychiatrische patiënten samen met hun behandelaar wat de signalen zijn als het dreigt mis te gaan. Maar ook wat de patiënt zelf kan doen, samen met naastbetrokkenen en de behandelaar om een crisissituatie te voorkomen. Andere middelen die gedwongen opnamen moeten voorkomen, werken niet of nauwelijks. Dat schrijven onderzoekers van het Erasmus MC en Yulius GGZ in het wetenschappelijk tijdschrift JAMA Psychiatry.
Herstelacademies in ggz en welzijnEen verschuiving van therapie naar educatie Het 25-jarig bestaan van Participatie en herstel is 12 mei gevierd met een symposium over herstelacademies in Nederland. Een drietal herstelorganisaties presenteerde hun manier van werken voor een gehoor van ervaringsdeskundigen, professionals uit de ggz en het sociale domein, ambtenaren en anderen. Gemeenschappelijk kenmerk is dat ervaringsdeskundigen er zelf de herstelgroepen, cursussen en trainingen verzorgen.
Hoofdredacteur Participatie en Herstel benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje NassauWoensdag 20 april 2016 werd dr. J. T. P. M., Jos Dröes benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer rijkte de Koninklijke Onderscheiding uit tijdens het IRB-congres (Individuele Rehabilitatie Benadering) in vergadercentrum Domstad in Utrecht.

September nummer:

Nederland biedt voor zo’n 21.000 mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) zorg in beschermende woonvoorzieningen of op ‘verblijfsterreinen’. Deze mensen hebben vaak last van blijvende symptomen door medicatieresistentie en ervaren problemen in de lichamelijke gezondheid, zelfzorg en het dagelijks functioneren.
In de gggz is men herstel gaan beschouwen als een persoonlijke en subjectieve ervaring. Het verleggen van de aandacht naar dit type herstel zal een transformatie in de geestelijke gezondheidszorg teweegbrengen. Maar menselijke systemen veranderen niet zo gemakkelijk.
Mensen raken door systematisch geweld of misbruik en ongewilde migratie niet alleen psychisch uit balans, maar verliezen ook het houvast aan hun sociale omgeving en hun rol daarin.
De laatste jaren is er een toename van betaalde en onbetaalde ervaringsdeskundigen in de beroepspraktijken van onder meer zorg, welzijn, hulp- en dienstverlening, en het hoger onderwijs. Deze ontwikkeling zorgt voor een nieuwe uitdaging: samenwerking tussen ervaringsdeskundigen en professionals

Verder in dit nummer:

  • Resource Group assertive community treatment (RACT) leerervaringen van de Zweedse praktijk (succesfactoren en voordelen van recourcegroepen).
  • Kennis uit het buitenland: aandacht voor de Mental health First Aid (MHFA) training, eerste hulp bij psychische klachten.
  • Korte congresverslagen over: eigen regie in de participatiesamenleving, herstelacademies en Freedom First.
  • Voortgaande discussie De Nieuwe ggz