Participatie en herstel
Participatie & Herstel
| Meer


Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Logavak Opleidingsgroep
MiddagSymposium Begeleid lerenDe adolescentie/jongvolwassenheid is de levensfase waarin psychische problemen vaak voor het eerst tot uiting komen. Een veel voorkomend gevolg hiervan is dat de educatieve ontwikkeling onderbroken wordt, dan wel voorgoed wordt afgebroken. Professionals, werkzaam in de GGz, het mbo en het hbo (docenten, mentoren, maatschappelijk werkers, sociaalpedagogische hulpverleners en verpleegkundigen) geven aan handelingsverlegenheid te ervaren bij het bieden van de gewenste begeleiding.
Wijkteam Amersfoort ondersteunt PGB-aanvraagPer oktober 2016 krijgen Amersfoortse inwoners meer ondersteuning van het wijkteam bij het opstellen van hun zorgovereenkomst PGB (persoonsgebonden budget).
In woonomgevingen met meer natuurlijke elementen zoals groen of water hebben bewoners minder vaak last van angststoornissen dan in woonomgevingen die weinig natuurlijke elementen bevatten. Ook rapporteren zij een betere algehele gezondheid. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen Environmental Research (Alterra) en het Trimbos-instituut naar de relatie tussen de kwaliteit van de woonomgeving en de gezondheid van de bewoners.
Middagsymposium Verder kijken dan de stoornis: een VAK apartIn een tijd waarin poezen met OCD en honden met autisme gediagnosticeerd worden, zien we door de zieke bomen het bos niet meer. Het lijkt dan ook of jeugdhulpverleners, leerkrachten en ouders steeds vaker stoornissen zien in plaats van kinderen. De benodigde protocollen liggen vervolgens al klaar met praktisch advies. Is dit de oplossing?
Familie van cliënten die specialistische geestelijke gezondheidszorg (ggz) ontvangen, kan ondersteuning vragen aan een familievertrouwenspersoon. Dat kan ze niet wanneer de cliënt is aangewezen op lokale hulpverleners en instanties. De familievertrouwenspersoon is nu namelijk niet werkzaam in de eerstelijnszorg en het sociaal domein. De LSFVP gaat met gemeenten en andere betrokkenen om tafel om dit wél mogelijk te maken en start hiervoor een project.
Op 14 oktober jl is het eerste landelijke expertisenetwerk voor mensen met ernstig niet-aangeboren hersenletsel (NAH) opgericht. In het netwerk worden de krachten gebundeld en een verbinding gemaakt tussen praktijk, wetenschap en onderwijs, zodat mensen met ernstig hersenletsel na coma niet meer 'tussen wal en schip vallen'.
StemmingsklachtenStemmingsklachten komen veel voor en hebben een breed scala aan oorzaken en uitingsvormen. Denk aan dysthymie, angst, (manische) depressiviteit, bij lichamelijke aandoeningen, NAH, rouw etc. Stemmingsklachten worden niet altijd voldoende opgemerkt en behandeld. Dit ten onrechte, want stemmingsklachten zijn met de juiste inspanningen te verminderen en/of te verhelpen. En kan daarmee veel (erger) leed voorkomen.
Ongeveer 5 tot 10 procent van de ouderen boven de 60 jaar heeft 1 of meer depressieve episodes met ernstige consequenties voor het functioneren en de kwaliteit van leven. Elektroconvulsieve therapie (ECT) is een belangrijke behandeling als oudere patiënten met een ernstige depressie niet goed reageren op antidepressiva of als er snel effect nodig is. Dit concludeert ouderenpsychiater Mardien Oudega - werkzaam bij GGZ inGeest - in haar proefschrift.
MiddagSymposium De kracht van sociaal werk bespreekbaar makenSociale professionals stellen zich bescheiden op en staan achter hun cliënt. Het contact en de relatie met de cliënt, daar zit hun kracht en expertise. Juist die relatie levert een belangrijke bijdrage aan de effectiviteit. Die invalshoek komt er in het debat over hun vakgebied vaak bekaaid vanaf. Dat debat wordt gedomineerd door beleidsmakers, onderzoekers en opiniemakers.
Op 30 september jl heeft het aanjaagteam verwarde personen zijn werkzaamheden beëindigd. Het Landelijk Platform GGz vindt dat het aanjaagteam goed werk heeft verricht, maar dat een krachtig vervolg nodig is. De urgentie is onverminderd groot. Het vervolg zal in het teken moeten staan van preventie en een persoonsondersteunende aanpak.

December nummer:

Mensen met psychische aandoeningen zijn vaak niet alleen patiënt/cliënt, maar ook ouder van kinderen. Het zou voor hulpverleners een tweede natuur moeten zijn om niet alleen naar de psychische klachten te vragen maar ook naar de rol als ouder.
Ouder worden betekent niet voor iedereen genieten van de oude dag. Ouderen gaan met pensioen, de kinderen verlaten het ouderlijk huis. Het kan in die levensfase heel stilletjes worden en moeilijk om het leven naar tevredenheid in te richten.
De Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) is een techniek die hulpverleners kunnen gebruiken om mensen te ondersteunen bij het verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden van hun persoonlijke participatiedoelen. Dikwijls wordt in de praktijk geklaagd dat de methode ingewikkeld is.
In de herstelgerichte benadering is het logisch dat behandelaren niet alleen, maar samen met hun patiënt tot een diagnose en een behandelplan komen. Om de intakeprocedure transparanter en efficiënter te maken, heeft PsyQ Spijkenisse een ‘intakestraat’ ontwikkeld, waarin deze samenwerking met de patiënt expliciet wordt vormgegeven.

Verder in dit nummer: 

  • Resource group assertive community treatment (RACT) hierin vormen mensen met een psychotische aandoening een steungroep, waarin hulpverleners, familieleden en naasten deelnemen.
  • ART gericht op de langdurige zorg: herstel en actief werken in de triade.
  • Symposiumverslag depressie, rouw en verveling
  • Congresverslag Herstelacademies met nieuwe praktijken van wederkerigheid en ervaringsdeskundigheid
  • Nieuws uit het buitenland