Participatie en herstel
Participatie & Herstel
| Meer


Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Logavak Opleidingsgroep
Op woensdag 13 september 2017 startte het project ‘Empowerment en inzet ervaringsdeskundigheid in de wijk’.
Werken in de halfde lijn: sociaal werk in de wijk‘Werken in de halfde lijn’ is sociaal werk in de wijk, dorp, buurt of straat’; kortweg werken in de wijk. Dit werken in de halfde lijn is niet alleen flink in ontwikkeling, maar ook lastig vorm te geven. Immers: hoe doe je dat?
Voor ouders met psychische klachten, bestaat het Meeleefgezin dat één dag per week hun kind opvangt: een steuntje in de rug.
ICD-10-CM: Diagnostiek en classificatie van psychische en gedragsstoornissenDe NZa verplicht instellingen per 1 juli 2015 om de ICD-10 diagnosecode aan te leveren aan het DBC-informatiesysteem (DIS).
Mensen met angststoornissen slikken vaak antidepressiva. Als zij na herstel van hun angststoornis proberen te stoppen met deze pillen hebben ze een hoge kans op terugkeer van klachten, ook als ze daar cognitief-gedragstherapeutische begeleiding bij krijgen.
Congres Participatie en Herstel in de wijkHet congres richt zich op wijkgericht werken met kwetsbare mensen. Over (o)ggz, geestelijke gehandicaptenzorg, ouderenzorg en forensische zorg.
Tijdens een studie tot hulpverlener leer je dat je als therapeut geen persoonlijke ervaringen moet delen. Dit kan schadelijk zijn. Maar is dit eigenlijk wel zo? Inmiddels is er onderzoek gedaan en praktijkervaring opgebouwd die de positieve kant uitwijzen. Het delen van eigen kwetsbaarheid kan positieve gevolgen hebben voor een cliënt.
Dit blijkt uit een ledenpeiling die door 240 afdelingsleden (kinder- en jeugdpsychiaters) is ingevuld. Twee derde van de kinder- en jeugdpsychiaters kent KJP-afdelingen of voorzieningen die zijn gestopt of fors zijn gekrompen.

September nummer:

Als professional in de ggz heb je te maken met verschillende rollen (Glas, 2016; Van Oenen e.a., 2016), die naast elkaar en door elkaar ingezet kunnen worden: de expertrol (meer kennis hebben dan de leek), de niet-wetenrol (zoals vaak gehanteerd in psychotherapie) en de persoonlijke rol: de relatie van mens tot mens.
Na een wandeling door de binnenstad van Tilburg, ontmoet ik in een oud pand van GGz Breburg Jeroen Kloet. Aanleiding om hem in Participatie en Herstel aan het woord te laten was een indrukwekkende lezing die hij hield tijdens de jaarlijkse conferentie van het Netwerk Vroege Psychose.
Exploratief praktijkonderzoek naar het als hulpverlener vertellen over eigen cliëntervaringen
Reflectie op de positie van ervaringsdeskundigheid met het oog op de nieuwe opleidingen Social Work
Een kwalitatieve studie naar de samenwerking van IMRtrainers mét en zonder ervaringsdeskundigheid
De ggz-praktijk in de Italiaanse stad Triëst (236.000 inwoners) is al jarenlang een bron van inspiratie voor andere landen die nadenken over het organiseren van wijkgerichte zorg en de afbouw van bedden.
In het nadenken over de vorm van deze werkateliers wilden de organisatoren een programma neerzetten vanuit het principe; hart, hoofd en handen.