Participatie en herstel
Participatie & Herstel
| Meer


Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Logavak Opleidingsgroep
Nederland kent op dit moment ruim 80 organisaties, gerund door ervaringsdeskundigen, gericht op emancipatie: "Ook jij bent van betekenis; ook jij mag er zijn!" Veelal is de werkwijze dermate innovatief, dat de organisatie niet naadloos past binnen de bestaande financieringskaders. Het is om deze reden dat zorgverzekeraar VGZ en MIND jaarlijks de Herstelspecial uitreiken.
Steun het CARe-netwerkHet CARe-netwerk voor herstel en inclusie is een internationaal netwerk waarin professionals, ervaringsdeskundigen, zorgorganisaties en kennisinstellingen samenwerken om nieuwe initiatieven in de Geestelijke Gezondheidszorg te ondersteunen.
Dakloze in de opvang blijft kwetsbaarVeel daklozen zijn lange tijd nadat ze zijn aangemeld bij maatschappelijke zorg nog steeds kwetsbaar, bijvoorbeeld op het gebied van wonen en financiën. Dat blijkt uit een onderzoek dat Impuls, het onderzoekscentrum voor maatschappelijke zorg van het Radboudumc, gedurende 5,5 jaar uitvoerde onder Amsterdamse daklozen. Niet eerder is het welzijn van (ex-)daklozen over zo’n lange periode onderzocht.
Geld en geweldKwetsbare gezinnen en (jong)volwassenen die geweld in een afhankelijkheidsrelatie hebben meegemaakt, hebben vaak financiële problemen: chronische armoede, fikse schulden en te maken met een complex financieel systeem. Dit geeft financiële stress, zorgt voor spanningen en werkt averechts op herstel. Toch blijven deze problemen veelal onzichtbaar en hulpverleners weten zich hier vaak geen raad mee.
Sociale inclusie in wijk en stadIn een inclusieve samenleving telt iedereen mee. Ook degenen die te kampen hebben met psychische, sociale of verstandelijke beperkingen, met een verslaving of met forensische problematiek. Het werk in de wijk met deze groep richt zich op de ondersteuning bij het dagelijks leven in de eigen leefomgeving en op participatie in werk en vrijetijdsbesteding. Het valt soms niet mee om hier goed vorm aan te geven.
Take ActionTake Action is een overzichtelijk en relatief eenvoudig behandelprogramma voor professionals op basis van Acceptance and Commitment Therapy (ACT).
Wie een dwangstoornis heeft, ook wel een obsessief-compulsieve stoornis (OCD) genoemd, heeft last van terugkerende dwanggedachten en/of dwanghandelingen. Wetenschappers van het Oslo University Hospital onderzochten een nieuwe vierdaagse behandeling op negentig patiënten met een dwangstoornis.
Krachtgericht werkenIn Krachtgericht werken wordt uitgegaan van het persoonlijke contact als een stevige en noodzakelijke basis.
GGz in de wijk, een project met als doel om de wijken in Amsterdam Zuid ggz-vriendelijker te maken, heeft deelgenomen aan 'Nieuwe wegen ggz en opvang' en presenteert nu de resultaten.
Optimale samenwerking in sociaal domein en ggzGoede zorg voor mensen met (ernstige) psychiatrische aandoeningen vraagt om een sluitende keten van formele en informele resources.
Bijna twee jaar geleden startte het Actieprogramma Weer Thuis, als initiatief vanuit de branches zelf. Federatie Opvang, mede namens RIBW Alliantie, GGZ Nederland, Leger des Heils, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Aedes werken samen in dit programma.
In een open brief doen onderzoeker/ervaringsdeskundige Peter Groot en hoogleraar psychiatrische epidemiologie Jim van Os een oproep aan wetenschappelijke verenigingen en beroepsverenigingen om verantwoord afbouwen mogelijk te maken voor alle medicijnen waarbij stoppen een probleem kan zijn.
Wat is eigenlijk goede, warme en aandachtige zorg?De ontdekking van kwaliteit sluit aan bij de recente ontwikkelingen van het kwaliteitsdenken in zorg en welzijn en geeft er een vernieuwende impuls aan.

Oktobernummer:

In dit artikel schetsen we een dynamische kijk op psychiatrische diagnostiek. Deze kijk is ontwikkeld door Stichting Rehabilitatie '92 (R92) te Bilthoven en het voormalig bureau herstel van Lister, een instelling voor beschermd wonen in Utrecht. Ze is uitgewerkt in een training ‘Omgaan met Mensen met Psychische Aandoeningen’ (OMPA) (Dröes e.a., 2017).
Ongeveer vier op de tien Nederlanders voldoen op enig moment in hun leven aan de criteria van een psychiatrische diagnose (De Graaf et al., 2012). Hoewel psychische aandoeningen (inclusief verslavingsproblemen) dus veel voorkomen, bestaan hierover nog vele misvattingen en vooroordelen.
‘Eigengereidheid en eigen wijsheid zijn voorwaarden voor herstel; ziekteinzicht en therapietrouw zijn herstelondermijnend’, luidde een stelling bij het proefschrift dat de prominente ervaringsdeskundige Wilma Boevink april 2017 verdedigde aan de Universiteit van Maastricht. In dit artikel onderzoeken we welke betekenis deze stelling heeft voor Illness Management en Recovery (IMR), een internationaal veel gebruikte herstelondersteunende methodiek voor mensen met langdurige psychische klachten..
In de laatste jaren zijn de begrippen herstel en herstelondersteunende zorg zeer populair geworden in de geestelijke gezondheidszorg. Ze worden niet door iedereen op dezelfde manier ingevuld.
Hoe ziet goede samenwerking er uit en hoe kan de Triadekaart hieraan bijdragen?
Signaleringen van Engelstalige tijdschriftartikelen onder redactie van Jaap van Weeghel (selectie) en Toine Ketelaars (samenvattingen).