Participatie en herstel
Participatie & Herstel
| Meer


Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Logavak Opleidingsgroep
Het CARe Netwerk organiseert op 30 en 31 mei een internationale ontmoeting rond het thema ‘inspirerende nieuwe omgevingen voor herstel en inclusie’. Plaats van samenkomst is herstelcentrum Nei Skoen in Helmond. Keynote sprekers zijn Vesper Moore (USA), Paul Monks (GB) en Toon Walravens (NL).
Hulp aan verwarde en sociaal kwetsbare mensenSteeds meer professionals komen in aanraking met verwarde en sociaal kwetsbare mensen die goede hulp nodig hebben. Maar dat is vaak nog niet zo eenvoudig.
Het volgende nummer van het tijdschrift Participatie en Herstel is een themanummer.
PerfectionismePerfectionisme ontstaat zodra het streven naar perfectie uit de hand loopt. Dat is het geval wanneer degene die streeft naar het allerbeste zichzelf irreële eisen stelt. Het brengt burn-out, depressieve en angstige gevoelens, én gedachten over suïcide dichterbij.
Wat drijft mensen ertoe om zichzelf bewust te beschadigen?Vindt u deze cliënten intrigerend, moeilijk, zielig, uitdagend, manipulatief, roepen ze afschuw bij u op, angst of medelijden? Wat doet u als professional: wilt u hen redden, ligt de focus op de onderliggende problematiek of moet het destructieve gedrag eerst stoppen? Wat is de juiste manier om hiermee om te gaan?
Nederland kent op dit moment ruim 80 organisaties, gerund door ervaringsdeskundigen, gericht op emancipatie: "Ook jij bent van betekenis; ook jij mag er zijn!" Veelal is de werkwijze dermate innovatief, dat de organisatie niet naadloos past binnen de bestaande financieringskaders. Het is om deze reden dat zorgverzekeraar VGZ en MIND jaarlijks de Herstelspecial uitreiken.
Steun het CARe-netwerkHet CARe-netwerk voor herstel en inclusie is een internationaal netwerk waarin professionals, ervaringsdeskundigen, zorgorganisaties en kennisinstellingen samenwerken om nieuwe initiatieven in de Geestelijke Gezondheidszorg te ondersteunen.
Dakloze in de opvang blijft kwetsbaarVeel daklozen zijn lange tijd nadat ze zijn aangemeld bij maatschappelijke zorg nog steeds kwetsbaar, bijvoorbeeld op het gebied van wonen en financiën. Dat blijkt uit een onderzoek dat Impuls, het onderzoekscentrum voor maatschappelijke zorg van het Radboudumc, gedurende 5,5 jaar uitvoerde onder Amsterdamse daklozen. Niet eerder is het welzijn van (ex-)daklozen over zo’n lange periode onderzocht.
Geld en geweldKwetsbare gezinnen en (jong)volwassenen die geweld in een afhankelijkheidsrelatie hebben meegemaakt, hebben vaak financiële problemen: chronische armoede, fikse schulden en te maken met een complex financieel systeem. Dit geeft financiële stress, zorgt voor spanningen en werkt averechts op herstel. Toch blijven deze problemen veelal onzichtbaar en hulpverleners weten zich hier vaak geen raad mee.
Take ActionTake Action is een overzichtelijk en relatief eenvoudig behandelprogramma voor professionals op basis van Acceptance and Commitment Therapy (ACT).
Krachtgericht werkenIn Krachtgericht werken wordt uitgegaan van het persoonlijke contact als een stevige en noodzakelijke basis.
Optimale samenwerking in sociaal domein en ggzGoede zorg voor mensen met (ernstige) psychiatrische aandoeningen vraagt om een sluitende keten van formele en informele resources.
Wat is eigenlijk goede, warme en aandachtige zorg?De ontdekking van kwaliteit sluit aan bij de recente ontwikkelingen van het kwaliteitsdenken in zorg en welzijn en geeft er een vernieuwende impuls aan.

Decembernummer:

In ons project ‘RAAK! Ervaringsdeskundigheid’ zijn bovenstaande voorbeelden exemplarisch. Deze voorbeelden vormen een reconstructie van rapportages van en interviews met enkele ervaringsdeskundige professionals uit dit project. De namen zijn gefingeerd.
In dit artikel willen we eerst teruggaan naar de wortels van het ontstaan van de herstelacademies in Engeland en daarna iets dieper ingaan op de Nederlandse situatie.
Steeds meer organisaties zien naast professionele praktijkkennis en wetenschappelijke kennis, ook ervaringskennis als een onmisbare aanvullende kennisbron voor de bevordering van participatie en herstel van cliënten.
Paul Lysaker bijvoorbeeld, die gedurende zijn loopbaan als psychotherapeut en onderzoeker een methode heeft ontwikkeld waarin hij mensen stapsgewijs vaardigheden probeert aan te leren waarmee iemand uiteindelijk zelf een logisch beeld kan vormen van zijn levensgeschiedenis en van zichzelf als mens.
Overtuigingen kunnen hinderen. Om jouw overtuigingen om zeep te helpen, helpt het als je letterlijk uit je routines stapt. En op reis gaat. En dat doen we dus. Meestal naar Amerika, nu al weer zo’n 70 keer. In ruim 10 jaar zijn deze reizen tot een krachtige Recovery Tool getransformeerd. In tegenstelling tot wat sommige mensen denken: It’s not tourism! Het zijn geen plezierreisjes!
In Ierland is, zoals in veel westerse landen, vanaf ongeveer tien jaar geleden de ggz steeds meer overgegaan op een op herstelprincipes gebaseerd stelsel.