Participatie en herstel
Participatie & Herstel
| Meer
Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Logavak Opleidingsgroep
Tussen kracht en kwetsbaarheid in de samenleving
Familie van cliënten die specialistische geestelijke gezondheidszorg (ggz) ontvangen, kan ondersteuning vragen aan een familievertrouwenspersoon. Dat kan ze niet wanneer de cliënt is aangewezen op lokale hulpverleners en instanties. De familievertrouwenspersoon is nu namelijk niet werkzaam in de eerstelijnszorg en het sociaal domein. De LSFVP gaat met gemeenten en andere betrokkenen om tafel om dit wél mogelijk te maken en start hiervoor een project.
Op 14 oktober jl is het eerste landelijke expertisenetwerk voor mensen met ernstig niet-aangeboren hersenletsel (NAH) opgericht. In het netwerk worden de krachten gebundeld en een verbinding gemaakt tussen praktijk, wetenschap en onderwijs, zodat mensen met ernstig hersenletsel na coma niet meer 'tussen wal en schip vallen'.
Ongeveer 5 tot 10 procent van de ouderen boven de 60 jaar heeft 1 of meer depressieve episodes met ernstige consequenties voor het functioneren en de kwaliteit van leven. Elektroconvulsieve therapie (ECT) is een belangrijke behandeling als oudere patiënten met een ernstige depressie niet goed reageren op antidepressiva of als er snel effect nodig is.
Op 30 september jl heeft het aanjaagteam verwarde personen zijn werkzaamheden beëindigd. Het Landelijk Platform GGz vindt dat het aanjaagteam goed werk heeft verricht, maar dat een krachtig vervolg nodig is. De urgentie is onverminderd groot. Het vervolg zal in het teken moeten staan van preventie en een persoonsondersteunende aanpak.
Conflicten, je komt ze overal tegen. Waar je ook bent, op welk niveau dan ook: overal zijn irritaties, pesterijen en mensen die tegen een burn-out aanlopen. Conflicten worden vaak gezien als dingen die vermeden moeten worden. Daardoor slikken mensen bepaalde gevoelens snel in of wordt het hele gebeuren onder tafel geveegd. Dit is jammer volgens Lianne van Lith en Jocelyn Weimar, auteurs van het boek De Conflictloods. Want juist conflicten en verschillen kunnen een bron van kracht zijn. Een interview met de auteurs van De Conflictloods.
'Burger is niet zo zelfredzaam'Het ideaal van de burger die zichzelf redt, zonder hulp van de overheid, werkt in de praktijk niet of slecht. Dat stellen onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek en de Universiteit van Amsterdam. 'Erken dat er ook een andere kant aan zit,' zegt sociaal wetenschapper Femmianne Bredewold (foto) in Trouw.
In 2015 meer zelfdodingen dan ooitIn 2015 maakten 1871 Nederlanders een einde aan hun leven. Dat is het hoogste aantal ooit. Maar als percentage van de bevolking waren er in de tweede helft van de jaren zeventig tot eind jaren tachtig meer zelfdodingen. Dit meldt CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek).
Vanaf 1 januari 2017 zal de politie niet langer verwarde mensen op gaan vangen en vervoeren die geen strafbaar feit hebben gepleegd. Dat zegt de politiechef van Amsterdam-Amstelland, Pieter-Jaap Aalbersberg, zondagavond in de uitzending van De Monitor.„De politie is er om boeven te vangen, niet om patiënten met handboeien in een auto mee te nemen. Dat moeten we niet willen”, aldus Aalbersberg.
Met haar promotie ‘Ervaringsdeskundige zorg- en dienstverleners’, wil Alie Weerman ervaringsdeskundigen een steun in de rug geven. Je eigen verhaal inzetten bij de begeleiding van cliënten moet volgens haar professioneel gebeuren, in het belang van de cliënt. Het omgaan met schaamte, stigma en onmacht speelt bij cliënten een belangrijke rol. Hulpverleners die zelf dergelijke ervaringen hebben gehad, kunnen hier vaak goed bij aansluiten. Zij kunnen cliënten hoop geven en bemoedigen als zij de moed hebben hun eigen ervaringen bekend te maken.
ADHD bij volwassenen toont vele gezichtenDe symptomen van volwassenen met ADHD lopen sterk uiteen. Ook de oorzaken van ADHD bij volwassenen zijn divers, concluderen Jeanette Mostert en Marten Onnink van het Radboudumc. Zij deden voor het eerst onderzoek naar een grote groep volwassenen met ADHD met behulp van cognitieve tests en beeldvormende technieken.

September nummer:

Nederland biedt voor zo’n 21.000 mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) zorg in beschermende woonvoorzieningen of op ‘verblijfsterreinen’. Deze mensen hebben vaak last van blijvende symptomen door medicatieresistentie en ervaren problemen in de lichamelijke gezondheid, zelfzorg en het dagelijks functioneren.
In de gggz is men herstel gaan beschouwen als een persoonlijke en subjectieve ervaring. Het verleggen van de aandacht naar dit type herstel zal een transformatie in de geestelijke gezondheidszorg teweegbrengen. Maar menselijke systemen veranderen niet zo gemakkelijk.
Mensen raken door systematisch geweld of misbruik en ongewilde migratie niet alleen psychisch uit balans, maar verliezen ook het houvast aan hun sociale omgeving en hun rol daarin.
De laatste jaren is er een toename van betaalde en onbetaalde ervaringsdeskundigen in de beroepspraktijken van onder meer zorg, welzijn, hulp- en dienstverlening, en het hoger onderwijs. Deze ontwikkeling zorgt voor een nieuwe uitdaging: samenwerking tussen ervaringsdeskundigen en professionals

Verder in dit nummer:

  • Resource Group assertive community treatment (RACT) leerervaringen van de Zweedse praktijk (succesfactoren en voordelen van recourcegroepen).
  • Kennis uit het buitenland: aandacht voor de Mental health First Aid (MHFA) training, eerste hulp bij psychische klachten.
  • Korte congresverslagen over: eigen regie in de participatiesamenleving, herstelacademies en Freedom First.
  • Voortgaande discussie De Nieuwe ggz