Participatie en herstel
Participatie & Herstel
| Meer


Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Logavak Opleidingsgroep

Colofon

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van volwassenen, ouderen,  jongeren en dak- en thuisloze mensen met psychische of verstandelijke beperkingen, met een verslaving of met forensische problematiek. Het bestrijkt het gebied waarin zorg en welzijn van deze doelgroepen elkaar overlappen. 

‘Participatie en herstel’ is bedoeld voor werkers in wijkteams, gemeentelijke Wmo-functies,  beschermende woonvormen en maatschappelijke opvang; in de basispsychiatrie, de klinische en ambulante psychiatrische tweedelijnszorg, in dagactiviteitencentra, arbeidsrehabilitatie- en begeleid lerenprojecten; en in projecten gericht op herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid van mensen met een beperking. 

De website participatieenherstel.nl valt onder verantwoordelijkheid van de uitgever en staat inhoudelijk los van het tijdschrift. Participatieenherstel.nl verzamelt op eigen initiatief nieuwsberichten en levert de 6-wekelijkse E-nieuwsbrief.

Uitgever
Uitgeverij SWP
Postbus 12010
1100 AA Amsterdam-Zuidoost
Tel.: 020 - 330 72 00
www.swpbook.com
E-mail

Redactie
Hoofdredactie: Irene van de Giessen
Chantal van Audenhove, Marianne van Bakel, Anne-Marie van Bergen, Hans Kroon, Diane Roeg, Bert-Jan Roosenschoon, Dorothé van Slooten, Alie Weerman enCharlotte Wunderink. 
Redactiesecretaris: Corine Wepster

Correspondenten:

 • Annemarie Zijlstra (directeur Stichting Rehabilitatie'92)
 • Marry Mos (MIND Landelijk Platform GGz)
 • Tine van Regenmortel (hoofd onderzoeksgroep 'Armoede, maatschappelijke integratie en migratie' HIVA-K.U. Leuven)
 • Dirk den Hollander (hoofdopleider Strengths SRH GGz agoog bij de RINO Groep en mede
  ontwikkelaar SRH)
 • Judith Wolf (hoogleraar maatschappelijke zorg)
 • Frits Bovenberg (GGZ+)
 • Martine Ganzevles (Utrechtse Wmo-werkplaats en Lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning)
 • Max Huber (Wmo-werkplaats Amsterdam)
 • Gerda Scholtens (Kwartiermaken)
 • Lies Korevaar (lector Rehabilitatie Hanzehogeschool)
 • Jaap van Weeghel (Kenniscentrum Phrenos)
 • Bea Tiemens (programmaleider onderzoek Indigo)
 • Erica Irene van den Akker
 • Hilko Timmer (Enik Recovery College)‚Äč

Abonnementstarieven 2018

Bij een abonnement ontvangt u vier keer per jaar Participatie en Herstel van 72 pagina’s. Er zijn verschillende abonnementsvormen mogelijk:
Particulier: € 67,00
Instellingen: € 189,00, drie exemplaren op 1 adres + online toegang tot het digitale archief met; alle verschenen artikelen van de afgelopen drie jaar én die van het Jaarboek Rehabilitatie, zie www.swptijdschriften.nl
Studenten: € 46,00
Prijs los nummer: € 22,00 (excl. verzendkosten)
Toeslag buitenland vanaf € 6,00
Collectief (vanaf 10 ex.op 1 adres): € 56,00

Eerder verschenen nummers van Participatie en Herstel (voorheenTijdschrift voor Rehabilitatie) bestellen?
Alle edities van Tijdschrift voor Rehabilitatie zijn als digitale versie (pdf) te bestellen via epub.nl

Opzegging
Abonnementen kunnen alleen schriftelijk bij Abonnementenland uiterlijk 8 weken voor het verstrijken van de abonnementsperiode worden opgezegd bij de uitgever. Bij niet tijdig opzeggen wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd. Voor uw opzegging ontvangt u altijd een schriftelijke bevestiging

Verschijning
Verschijnt vier maal per jaar, te weten half april, half juni, half oktober en half december.

Kopij
Kopij voor artikelen kunt u mailen naar productrealisatie ter attentie van Janneke Scherpenhuisen
Auteursrichtlijnen vindt u hier.

De Algemene Voorwaarden van Uitgeverij SWP zijn van toepassing.


ISSN: 2405-8173