Participatie en herstel
Zoeken
Participatie & Herstel
| Meer


Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte![ advertenties ]

Logavak Opleidingsgroep

Colofon

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van volwassenen, ouderen,  jongeren en dak- en thuisloze mensen met psychische of verstandelijke beperkingen, met een verslaving of met forensische problematiek. Het bestrijkt het gebied waarin zorg en welzijn van deze doelgroepen elkaar overlappen. 

‘Participatie en herstel’ is bedoeld voor werkers in wijkteams, gemeentelijke Wmo-functies,  beschermende woonvormen en maatschappelijke opvang; in de basispsychiatrie, de klinische en ambulante psychiatrische tweedelijnszorg, in dagactiviteitencentra, arbeidsrehabilitatie- en begeleid lerenprojecten; en in projecten gericht op herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid van mensen met een beperking. 

De website participatieenherstel.nl valt onder verantwoordelijkheid van de uitgever en staat inhoudelijk los van het tijdschrift. Participatieenherstel.nl verzamelt op eigen initiatief nieuwsberichten en levert de 6-wekelijkse E-nieuwsbrief.

Uitgever
Uitgeverij SWP
Postbus 12010
1100 AA Amsterdam-Zuidoost
Tel.: 020 - 330 72 00
www.swpbook.com
E-mail

Redactie
Hoofdredactie: Diana Roeg
Chantal van Audenhove, Marianne van Bakel, Anne-Marie van Bergen, Hans Kroon, Diane Roeg, Bert-Jan Roosenschoon, Alie Weerman enCharlotte Wunderink, Nico de Louw en Wendy Albers.. 
Redactiesecretaris: Gerdie Kienhorst

Correspondenten:

 • Annemarie Zijlstra (directeur Stichting Rehabilitatie'92)
 • Marry Mos (MIND Landelijk Platform GGz)
 • Tine van Regenmortel (hoofd onderzoeksgroep 'Armoede, maatschappelijke integratie en migratie' HIVA-K.U. Leuven)
 • Dirk den Hollander (hoofdopleider Strengths SRH GGz agoog bij de RINO Groep en mede
  ontwikkelaar SRH)
 • Judith Wolf (hoogleraar maatschappelijke zorg)
 • Frits Bovenberg (GGZ+)
 • Martine Ganzevles (Utrechtse Wmo-werkplaats en Lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning)
 • Max Huber (Wmo-werkplaats Amsterdam)
 • Gerda Scholtens (Kwartiermaken)
 • Lies Korevaar (lector Rehabilitatie Hanzehogeschool)
 • Jaap van Weeghel (Kenniscentrum Phrenos)
 • Bea Tiemens (programmaleider onderzoek Indigo)
 • Erica Irene van den Akker
 • Hilko Timmer (Enik Recovery College)‚Äč
 • Dorothé van Sloten (Kenniscentrum Phrenos)

Abonnementstarieven 2019
Participatie en Herstel verschijnt vier keer per jaar. Er zijn verschillende abonnementsvormen mogelijk:

Los exemplaar: € 22,- (online te bestellen)
Toeslag buitenland vanaf €32
Student: € 49,-
Particulier: € 71,-
Instelling: € 204,-
(U ontvangt drie exemplaren per editie op één adres + onbeperkt online toegang tot de digitale databank met; alle verschenen artikelen van de afgelopen drie jaar én die van het Jaarboek Rehabilitatie, zie www.swptijdschriften.nl)
Toeslag buitenland: € 32,-
Collectief (vanaf 10 ex. op 1 adres): €59

Opzegging
Abonnementen kunnen alleen schriftelijk bij Abonnementenland uiterlijk 8 weken voor het verstrijken van de abonnementsperiode worden opgezegd bij de uitgever. Bij niet tijdig opzeggen wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd. Voor uw opzegging ontvangt u altijd een schriftelijke bevestiging

Verschijning
Verschijnt vier maal per jaar, te weten half april, half juni, half oktober en half december.

Kopij
Kopij voor artikelen kunt u mailen naar productrealisatie ter attentie van Janneke Scherpenhuisen
Auteursrichtlijnen vindt u hier.

De Algemene Voorwaarden van Uitgeverij SWP zijn van toepassing.


ISSN: 2405-8173