Participatie en herstel
Participatie & Herstel
| Meer


Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Logavak Opleidingsgroep

 Tariefkaart 2015

Adverteren

ISSN: 1570-6303
Oplage: 1250 exemplaren
Verschijningsfrequentie: 4x per jaar

Participatie en Herstel is een voortzetting van het tijdschrift Tijdschrift voor Rehabilitatie. 

Naast de gedrukte editie is het tijdschrift ook volledig online toegankelijk inclusief een doorzoekbaar archief van de laatste tien jaar, via www.swptijdschriften.nl.


Profiel:

Participatie en Herstel richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van volwassenen, ouderen,  jongeren en dak- en thuisloze mensen met psychische of verstandelijke beperkingen, met een verslaving of met forensische problematiek. Het bestrijkt het gebied waarin zorg en welzijn van deze doelgroepen elkaar overlappen. 

‘Participatie en herstel’ is bedoeld voor werkers in wijkteams, gemeentelijke Wmo-functies,  beschermende woonvormen en maatschappelijke opvang; in de basispsychiatrie, de klinische en ambulante psychiatrische tweedelijnszorg, in dagactiviteitencentra, arbeidsrehabilitatie- en begeleid lerenprojecten; en in projecten gericht op herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid van mensen met een beperking. 

De informatie wordt gericht zowel op het beroeps- als op het opleidingsveld, waarbij aandacht wordt gegeven aan praktische ervaringen en methodische handvatten.


Doelgroep/Verspreidingsgegevens:

  • Riagg's, ggz-instellingen, beschermd wonen-voorzieningen, thuislozenzorg, psychiatrische ziekenhuizen, dagactiviteitencentra, arbeidsrehabilitatie, zorgcoordinatie- en casemanagementteams;
  • Gemeentelijke WMO functies, dagactiviteitencentra, arbeidsrehabilitatie- en begeleid lerenprojecten, projecten gericht op herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid van mensen met een beperking, maatschappelijke opvang
  • Universiteiten en hogescholen;
  • Koepelorganisaties, bibliotheken en overheden.