Participatie en herstel
Participatie & Herstel
| Meer


Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Logavak Opleidingsgroep

Abonnement 

Participatie en Herstel is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van volwassenen, ouderen, jongeren en dak- en thuisloze mensen met psychische of verstandelijke beperkingen, met een verslaving of met forensische problematiek. Het bestrijkt het gebied waarin zorg en welzijn van deze doelgroepen elkaar overlappen. 

Participatie en herstel is bedoeld voor werkers in wijkteams, gemeentelijke Wmo-functies, beschermende woonvormen en maatschappelijke opvang; in de basispsychiatrie, de klinische en ambulante psychiatrische tweedelijnszorg, in dagactiviteitencentra, arbeidsrehabilitatie- en begeleid lerenprojecten; en in projecten gericht op herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid van mensen met een beperking. 

Bij een abonnement ontvangt u 4x per jaar Participatie en Herstel van 72 pagina’s. Er zijn verschillende abonnementsvormen mogelijk:

Particulier: € 67,00 
Instellingen: € 189,00 ,- drie exemplaren op 1 adres + online toegang tot het digitale archief met; alle verschenen artikelen van de afgelopen drie jaar én die van het Jaarboek Rehabilitatie, zie www.swptijdschriften.nl 
Studenten: € 46,00