Participatie en herstel
Participatie & Herstel
| Meer


Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!




[ advertenties ]

Logavak Opleidingsgroep

Bewegingen in ervaringsdeskundigheid | Over vervierkante bollen en verbolde vierkanten

Ervaringsdeskundigheid is niet meer weg te denken uit het veld van zorg en welzijn. Er is sprake van professionalisering. Dat roept veel vragen op: Waar gaat dit naar toe? Gaat er bij verdergaande professionalisering ook iets verloren? En kunnen zorgprofessionals ook ervaringsdeskundig zijn?

Aan de hand van een aantal tekeningen werpen de auteurs licht op de verschuivingen die in organisaties plaatsvinden wanneer ook zorgprofessionals worden gestimuleerd om hun persoonlijke ervaringen als ervaringsdeskundigheid te benutten om zo meer herstelondersteunende zorg te realiseren.

Resultaten actie-onderzoek RAAK!Ervaringsdeskundigheid

Wanneer ook zorgprofessionals hun ervaringsdeskundigheid gaan inzetten, treden verschuivingen in zorgorganisaties op waarbij fundamentele vragen aan de orde komen. De tekeningen en citaten die wij gebruiken zijn gebaseerd op bevindingen van het actie-onderzoek RAAK!Ervaringsdeskundigheid, waaraan vijf grote zorgorganisaties meededen: Dimence, GGNet, RIBW Groep Overijssel, MEE IJsseloevers-Veluwe en Trajectum. Wij, als participerende onderzoekers van hogeschool Windesheim, hogeschool Utrecht en VUmc, hebben beschreven wat er gebeurde. We tonen de verschuivingen die we zagen in bollen en vierkanten. Bollen staan voor persoonlijke ervaringen en kennis die voortkomt uit deze ervaringen. Vierkanten staan voor een professioneel kader en instituties. Zie figuur 1 en legenda op blz. 26.

Lees verder op pagina 26 van het maartnummer van Participatie en Herstel. Nog geen abonnee? Klik dan hier.








Reacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.