Participatie en herstel
Zoeken
Participatie & Herstel
| Meer


Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte![ advertenties ]

Logavak Opleidingsgroep

De ggz in beweging

De auteurs maken een tussenbalans op van de transities als gevolg van de Wmo 2015 en de doorgezette ambulantisering van de ggz-hulpverlening met het oog op mensen met ernstige psychische aandoeningen. Hoe is de stand van zaken in beide domeinen met name voor deze groep, en hoe vergaat het ambulante FACT-teams in de veranderde context?

Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van inwoners die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn, om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. Het doel is het bevorderen van participatie en zelfmanagement. Dit heeft grote veranderingen (transitie en transformatie) in het sociaal domein in gang gezet. Tegelijkertijd veranderde ook de ggz. Het doel van alle veranderingen is, om niet alleen tot zorg dichter bij de burger, maar vooral ook tot betere zorg te komen. Intussen zijn veel burger- en wijkinitiatieven genomen, hebben veel gemeenten sociale wijkteams geïntroduceerd en zijn ggz-organisaties niet meer de vrij geïsoleerde instituten van weleer. Er is ingezet op ambulantisering en de snelle groei van de FACT-teams is een uitvloeisel van deze beweging. In deze bijdrage gaan we in op de positie van de ambulante FACT-teams en de hulpverlening aan mensen met ernstige psychische aandoeningen in deze veranderde context.

Lees verder op pagina 4 van het julinummer van Participatie en Herstel. Nog geen abonnee? Klik dan hier.
Reacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:
Om spam tegen te gaan dient u het onderstaande hokje aan te vinken en moet u mogelijk een vraag beantwoorden.

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.