Participatie en herstel
Zoeken
Participatie & Herstel
| Meer


Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte![ advertenties ]

Logavak Opleidingsgroep

Dwang onder de nieuwe wet Wvggz

Op 1 januari 2020 gaat de nieuwe wet Wvggz (Wet verplichte ggz) samen met de Wet zorg en dwang (Wzd) de oude wet BOPZ (Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen) vervangen. Deze nieuwe wet beoogt de betrokkene meer centraal te stellen, de kwaliteit van de zorg te verbeteren, dwang zoveel mogelijk te voorkomen en de duur van de dwang te beperken. Geheel in de geest van grotere participatie van burgers in de samenleving.

Er was zeker behoefte aan een nieuw kader voor dwang(behandeling), gezien het feit dat het aantal opnames met spoed de afgelopen tien jaar met 34% is toegenomen en het aantal dwangopnames zonder spoed zelfs met 80%. Tijd voor een nieuwe aanpak.

Vernieuwing via de Wvggz

De grote uitdaging die in deze wet is ingebouwd is de manier waarop tot nu toe dwang wordt toegepast. Wanneer iemand op basis van een stoornis van geestelijke vermogens een (direct) gevaar voor zichzelf of anderen wordt, kan op dit moment van buitenaf ingegrepen worden wanneer dat leidt tot acuut gevaar of om de algehele teloorgang te stoppen. Dit is in de nieuwe wet ook mogelijk, alleen is in de nieuwe wet een aantal stappen ingebouwd waardoor de betrokkene de kans krijgt om zelf en met de hulp van betrokkenen uit zijn of haar netwerk, een plan te maken om de dwang af te wenden. In de Wvggz wordt niet meer gesproken van ‘stoornis van geestesvermogen’ maar van een psychische stoornis. Die stoornis moet leiden tot een ernstig nadeel (in plaats van ‘gevaar’) voor betrokkene of voor een ander. Zowel betrokkene als de mensen uit diens netwerk worden onder het regime van de nieuwe wet actief betrokken in de hoop dwang te kunnen voorkomen.

Lees het artikel verder via deze pagina of op pagina 41 van het decembernummer van Participatie en Herstel. Nog geen abonnee? Klik dan hier.
Reacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:
Om spam tegen te gaan dient u het onderstaande hokje aan te vinken en moet u mogelijk een vraag beantwoorden.

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.