Participatie en herstel
Participatie & Herstel
| Meer


Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
[ advertenties ]

Logavak Opleidingsgroep

Van ‘herstelondersteunende zorg’ naar ‘herstelgerichte ontwikkeling’

De term ‘herstelondersteunende zorg’ vertegenwoordigt onvoldoende de essentie van het herstelgedachtegoed. Wordt het geen tijd voor een nieuwe, meer toepasselijke term? We zien in ‘herstelgerichte ontwikkeling’ de ideale opvolger.

Tegelijk met ons voorstel voor een naamswijziging scherpen we het concept aan en vergroten de invloed hiervan op de werkvloer. Niet alleen het ontwikkelingsproces van de cliënt staat centraal, maar ook dat van de medewerker.

Het UMC Utrecht heeft een wervingscampagne met als slogan ‘Jij de expert (zorgverlener), Tom (patiënt) de specialist’. Een slogan die prima zou passen bij een ggzinstelling die herstelondersteunende zorg biedt. Herstelondersteunende zorg helpt namelijk cliënten om zichzelf te helpen. Zij worden benaderd vanuit de overtuiging dat zij zelf specialist zijn in hun eigen herstelproces. Wij hulpverleners sluiten hier vervolgens bij aan met een breed aanbod aan expertises passend bij de verschillende herstelprocessen van de cliënt: gezondheid, rollen en identiteit. Hiermee onderscheidt herstelondersteunende zorg zich van de traditionele ggz-zorg waarin de hulpverlener de rol van specialist aanneemt en enkel de gezondheid van de cliënt als uitgangspunt neemt. Wij zijn voorstanders van herstelondersteunende zorg. Het is een menswaardige en effectieve manier van hulpverlenen. Tegelijkertijd zetten wij vraagtekens bij de gekozen term. Representeert deze wel de essentie van het gedachtegoed? De term is in de jaren 90 geïntroduceerd door HEE! en Stichting Rehabilitatie ‘92 en vervolgens nooit tegen het licht gehouden.

Het is niet ongebruikelijk dat termen evolueren. Neem bijvoorbeeld de naam van dit tijdschrift. Het begon met ‘Passage’, gericht op maatschappelijke opvang. Daarna werd het ‘Tijdschrift voor rehabilitatie’, door de opkomst van de rehabilitatiebeweging. Later werd het ‘Tijdschrift voor rehabilitatie en herstel’, door de opkomst van de herstelbeweging waar rehabilitatie onderdeel van uitmaakt. Vervolgens werd het ‘Participatie en Herstel’. De term ‘participatie’ werd populair nadat koning Willem Alexander het woord ‘participatiesamenleving’ gebruikte. Door de naam aan te passen bleef deze de essentie van het tijdschrift representeren en behield het zo aansluiting bij de doelgroep. De term ‘herstelondersteunende zorg’ gunnen we hetzelfde proces.

Venu Nieuwehuizen en Ben van de Wetering

Lees verder op pagina 17 van het decembernummer van Participatie en Herstel. Bestel uw exemplaar hier!
Reacties op dit artikel:


Frank Marijnen
12 januari 2018 - 12:53


Enkele jaren geleden heb ik al de term herstelgericht werken ingevoerd, welke gelukkig op meerdere plaatsen en binnen verschillende organisaties is overgenomen. MvGr., Frank Marijnen


Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.