Van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen

De ambivalentie van werk | Een kwalitatieve verkenning onder mensen met psychische aandoeningen naar aanleiding van achterblijvende arbeidsparticipatiecijfers.

Ondanks de al jaren nagestreefde ambities om te komen tot een inclusieve samenleving waarin ieder mens meetelt, blijft de arbeidsparticipatie van mensen die te maken hebben met ernstige psychische problemen achter. Hoe komt dat?

In deze bijdrage doen we verslag van gesprekken met leden van het panel Psychisch Gezien over de betekenis van werk, zinvolle participatie en de dagelijkse worstelingen die psychische problemen met zich meebrengen.

Stand van zaken

De arbeidsparticipatie van mensen die langdurig gebruik maken van de ggz is nog altijd laag, vooral als het gaat om betaald werk. Volgens internationale schattingen heeft zo’n 70-85% van hen geen betaalde baan; een hoger percentage dan welke andere ‘disability’ groep dan ook (Van Weeghel & Michon, 2017). De meest recente peiling in Nederland (Kroon et al., 2019) bevestigt dit beeld. Van de leden van het panel Psychisch gezien (zie kader blz. 29) heeft in 2019 slechts 22% betaald werk.

Lees het artikel via deze pagina of op pagina 28 van het maartnummer van Participatie en Herstel. Nog geen abonnee? Klik dan hier.