Participatie en herstel
Zoeken
Participatie & Herstel
| Meer


Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte![ advertenties ]

Logavak Opleidingsgroep

De herstelwerkplaats Samen sterker worden in Cranendonck

Zullen we samen praten over onze zorgen en ons verdriet, jij kunt me begrijpen, veroordeelt me niet. In de grote wereld, daar voel ik me soms klein, omdat ik vaak bemerk dat zieke mensen er niet mogen zijn. Een deelnemer aan de herstelwerkplaats Samen sterker worden schreef het gedicht waaruit het geciteerde fragment komt.

Samen sterker worden is een initiatief van de gemeente Cranendonck in samenwerking met Markieza en GGzE De Boei en een vervolg op het project Mensen met verward gedrag in Cranendonck (2017). Dit artikel beschrijft de ervaringen in 2018, ervaren knelpunten en inzichten en hoe we daar in 2019 op voortborduren.

Om de stem van cliënten en hun naasten te versterken is met subsidie van ZonMw in 2018 begonnen met het ontwikkelen van een herstelwerkplaats. De term herstelwerkplaats, met een accent op de laatste twee lettergrepen, is gekozen omdat het niet bij voorbaat vaststond wat het resultaat zou zijn, hoe de herstelwerkplaats uiteindelijk vorm zou krijgen en ook om projectdeelnemers de ruimte te geven om te gaan met tegenvallers. De doelstelling van de herstelwerkplaats is tweeledig:

  1. Het organiseren van lotgenotencontact waar mensen op basis van eigen regie werken aan hun herstel;
  2. Beroepskrachten vertrouwd maken met de principes van herstelondersteunende zorg om in samenwerking met ervaringsdeskundige vrijwilligers cliënten te ondersteunen.

Een centrale rol in het ontwikkelen van de herstelwerkplaats ligt bij werkgroep die het eerste halfjaar van 2018 met name bestond uit ervaringswerkers (geschoolde ervaringsdeskundigen) van Markieza, maar waarin daarna steeds meer ervaringsdeskundige inwoners van Cranendonck gingen participeren.

Lees verder op pagina 38 van het julinummer van Participatie en Herstel. Nog geen abonnee? Klik dan hier.
Reacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:
Om spam tegen te gaan dient u het onderstaande hokje aan te vinken en moet u mogelijk een vraag beantwoorden.

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.