Van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen

De meerwaarde van psychosociale therapie in een veranderende ggz

De ggz staat onder druk: niet alleen zijn er wachtlijsten, ook ervaren professionals de werkdruk als te hoog. Intussen neemt de vraag naar specialistische ggz toe. Hoe houden we de ggz houdbaar en toegankelijk? In deze bijdrage wordt verkend hoe psychosociale therapie een rol kan spelen in de verandering van de ggz van diagnosegedreven zorg naar zorg die beter aansluit bij het functioneren in het dagelijks leven. Dit type zorg is laagdrempelig en kan naar de mening van de auteurs bijdragen aan verkorting van de wachtlijsten.

Problemen met houdbaarheid en duurzaamheid ggz Medio 2022 wachtten zo’n 80.000 mensen op een aanmeldgesprek of een behandeling voor psychische hulp in de ggz, waarvan 22% op meerdere wachtlijsten staat (NZA, 2022). Dit aantal schommelt al jaren rond dit hoge niveau.

Lees het artikel verder via deze pagina. Nog geen abonnee? Klik dan hier.