Van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen

Destigmatisering op de kaart

Ongeveer vier op de tien Nederlanders voldoen op enig moment in hun leven aan de criteria van een psychiatrische diagnose (De Graaf et al., 2012). Hoewel psychische aandoeningen (inclusief verslavingsproblemen) dus veel voorkomen, bestaan hierover nog vele misvattingen en vooroordelen.

Om de openheid en acceptatie van psychische aandoeningen te bevorderen heeft een brede werkgroep met vertegenwoordiging van Samen Sterk zonder Stigma, cliënten- en familieorganisaties (HEE, LPGGZ/MIND, het Zwarte Gat, Ypsilon), beroepsgroepen (NVVP, NIP, NVvA, LV POH-GGZ, V&VN1), maatschappelijke partners (Leger des Heils) en onderzoekscentra (IVO, Tranzo, RGOc) een generieke module Destigmatisering ontwikkeld. Een projectgroep van Kenniscentrum Phrenos en het Trimbos-instituut heeft de werkgroep ondersteund.

Inleiding

Een generieke module beschrijft wat goede zorg is vanuit het perspectief van mensen met een psychische aandoening (inclusief verslavingsproblemen) en hun naasten. De meest actuele kennis vormt het uitgangspunt. Het gaat over kennis gebaseerd op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, praktijkkennis en de inzichten van de mensen zelf en hun naasten. De module bevat geen voorschriften, maar biedt handvatten voor zorg- en sociaal professionals om goede, op maat gesneden zorg te kunnen leveren. Deze generieke module is een van de circa 40 kwaliteitsstandaarden (zorgstandaarden en generieke modules) die in opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling ggz is ontwikkeld om de kwaliteit van de ggz voor mensen met psychische problemen verder te verbeteren.

Nicole van Erp, Gerdie Kienhorst, Dienke Boertien en Victor Vladar Rivero

Lees verder op pagina 14 van het oktobernummer van Participatie en Herstel. Nog geen abonnee? Klik dan hier.