Participatie en herstel
Zoeken
Participatie & Herstel
| Meer


Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte![ advertenties ]

Logavak Opleidingsgroep

Ervaringsdeskundigen werken de wachtlijsten in de ggz weg

Op verzoek van de landelijke Stuurgroep Wachttijden werd door de Vereniging voor Ervaringsdeskundigen (VvEd) en het Centrum voor Ervaringskennis (User Research Center) een quickscan uitgevoerd naar initiatieven die bedoeld zijn om de wachttijden voor behandeling in de gespecialiseerde ggz (SGGZ) terug te dringen, (mede) door de inzet van ervaringsdeskundigen.

Dit artikel is gebaseerd op de bevindingen uit deze quickscan, die we delen ter inspiratie en kennisoverdracht. Mogelijk kunnen we in de toekomst hardere resultaten presenteren.

Achtergrond

Medio 2017 maakten zorgaanbieders, zorgverzekeraars en VWS afspraken om de wachttijden in de ggz terug te dringen. In het voorjaar van 2018 constateerde staatssecretaris Blokhuis dat de gestelde doelen niet werden gehaald. In de landelijke Stuurgroep Wachttijden die daarna is ingericht, hebben vertegenwoordigers zitting van Mind, MeerGGZ, Zorgverzekeraars Nederland en GGZ Nederland. VWS, IGJ, NZa en verschillende beroepsverenigingen nemen deel als agendalid. Deze stuurgroep volgt de lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen gericht op het terugdringen van de wachttijden en ondersteunt de vorming van de regionale taskforces en andere initiatieven die een concrete bijdrage daaraan leveren. Op verzoek van de Stuurgroep Wachttijden voerden de VvEd en het User Research Center een quickscan uit naar initiatieven die beogen om wachttijden voor behandeling in de SGGZ terug te dringen (mede) door de inzet van ervaringsdeskundigen.

Lees verder op pagina 43 van het maartnummer van Participatie en Herstel. Nog geen abonnee? Klik dan hier.
Reacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:
Om spam tegen te gaan dient u het onderstaande hokje aan te vinken en moet u mogelijk een vraag beantwoorden.

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.