Van mensen met psychische aandoeningen en psychosociale beperkingen

Herstel van verhoudingen | Verslag afscheidsymposium van Jaap van Weeghel met een persoonlijke noot

Op 9 september 2021 vond in stadion Galgewaard van FC Utrecht het symposium plaats ter gelegenheid van het afscheid van Jaap van Weeghel als directeur Wetenschap van Kenniscentrum Phrenos. In een geanimeerde en druk bezochte bijeenkomst werd in stijl afscheid genomen van een vooraanstaande en betrokken onderzoeker en hoogleraar op het gebied van de rehabilitatie en het herstel van mensen met ernstige psychische aandoeningen. Overigens blijft Jaap van Weeghel als adviseur aan Phrenos verbonden en zet hij ook zijn onderzoekswerk nog voort.

Inleiding

Naast zijn inzet als programmaleider onderzoek bij de Parnassia-groep en als bijzonder hoogleraar bij Tranzo, Tilburg University, was Jaap bovendien lange tijd redactielid van Participatie en Herstel. Hij verzorgt nog altijd (mede) de rubriek Uit het buitenland. Des te meer reden om een artikel aan het afscheidssymposium ten gelegenheid van zijn pensionering te wijden. Het inhoudelijke verslag wisselen we af met persoonlijke woorden van redactieleden die met Jaap hebben samengewerkt.

Lees het artikel verder via deze pagina of op pagina 77 van het lustrumnummer van 2021 van Participatie en Herstel. Nog geen abonnee? Klik dan hier.