Participatie en herstel
Zoeken
Participatie & Herstel
| Meer


Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte![ advertenties ]

Logavak Opleidingsgroep

Arbeidsparticipatie bevorderen in de regio Groot Amsterdam

Om de samenwerking tussen ggz en de gemeentelijke diensten Werk & Inkomen een extra impuls te geven, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2017 €3,5 miljoen beschikbaar gesteld voor arbeidsmarktregio’s die de arbeidsparticipatie van mensen met een psychische aandoening willen bevorderen.

De aanvragen van 31 regio’s zijn gehonoreerd1, waaronder die van de regio Groot Amsterdam. Een onderzoek in deze regio leverde praktische aanbevelingen op voor de samenwerking tussen betrokken instanties gericht op arbeidsparticipatie van cliënten met milde tot matige psychische aandoeningen.

Aanbevelingen voor optimale samenwerking rondom cliënten met milde tot matige psychische problematiek

De regio Groot Amsterdam omvat de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, De Ronde Venen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. In deze regio werken gemeenten, ggz, UWV en werkgevers al goed samen rond de groep cliënten met ernstige psychische aandoeningen. IPS en jobcoaching zijn hierbij de belangrijkste instrumenten voor een duurzame werkhervatting. Voor cliënten met milde psychische aandoeningen (zoals angststoornissen en depressie) kan de samenwerking verder worden bevorderd. De verwachting is dat betere samenwerking ook voor deze cliëntengroep sterk kan bijdragen aan het verkrijgen of (duurzaam) behouden van werk.

In dit artikel wordt allereerst stilgestaan bij de omvang van deze cliëntengroep. Na een beschrijving van de opzet, resultaten en conclusies van het onderzoek krijgen de daaruit voortvloeiende aanbevelingen voor verbetering van de samenwerking ruim aandacht. Daarnaast wordt een cliënte (een van de geïnterviewden in het onderzoek) aan het woord gelaten.

Lees het artikel verder via deze pagina of op pagina 48 van het maartnummer van Participatie en Herstel. Nog geen abonnee? Klik dan hier.